- Forureneren skal betale..

- Forureneren skal betale..

Hvis forereneren af grunden ikke kan findes, må det offentlige betale.

Sådan lyder det fra SF's miljøordfører i Folketinget, Carl Valentin. Han anviser dog ikke, hvornår eller hvorfra pengene skal komme.

- Først og fremmest er jeg rigtig ked af at høre, at der er en helt almindelig familie, der uforvarende er kommet i klemme pga. en forurening, som de intet har haft med at gøre. Det virker ikke fair, lyder det fra Carl Valentin (F).

Han tilføjer, at han ikke vil kommentere på rettens afgørelse i en sag, som han i øvrigt ikke kender til bunds.

- Og jeg vil heller ikke kommentere på Regionens prioritering af de ret begrænsede midler, de har til rådighed til oprensning af forurenede grunde. Det er mit indtryk, at regionerne generelt gør et godt stykke arbejde indenfor de rammer, de har, siger han.

Flere penge

Selv om han ikke har en konkret løsning på den nærværende problemstilling med en forurenet grund på Hvidovre Strandvej mener han imidlertid, at der skal sættes flere penge af til oprensning.

- SF’s holdning til jordforurening er dog helt klar. Det er er som udgangspunkt forureneren, som skal betale. Hvis det ikke er muligt skal det offentlige stå for oprydningen. Og det skal der sættes langt flere penge af til end i dag, slutter han.

Hvidovre Avis har spurgt ham - og de øvrige miljøordførere i Folketinget - hvad der konkret kan gøres for at undgå, at andre uskyldige borgere havner i økonomisk ruin pga. gammel jordforurening. Hvidovre Avis afventer svar...

key

menu
menu