Forurenet grund på Hvidovre Strandvej

Forurenet grund på Hvidovre Strandvej

Regning for gammel forurening rammer uskyldige borgere, der har boet på eller bor på Hvidovre Strandvej

Pris for gammel forurening på grund på Hvidovre Strandvej er sendt videre til tredjesidste ejer af grunden.

Marianne Gyldholm og Flemming Hansen ejede fra 2002-2009 et hus på Hvidovre Strandvej. Huset solgte de videre i 2009, hvorefter denne ejer solgte huset til de nuværende ejere i 2014.

Da de nuværende ejere købte huset i 2014 ønskede de sidenhen at udstykke grunden. I den forbindelse fandt de ud af, at en del af jorden på grunden er forurenet i en grad, så udstykning ikke kunne godkendes af Hvidovre Kommune uden at jorden blev oprenset.

Forureningen stammer fra før 1945, hvor man af ukendte årsager fyldte jord på grunden. Der findes tilsyneladende ikke optegnelser over, hvem der har fyldt den forurenede jord på grunden, men det er ikke hverken de nuværende ejere, den tidligere ejer eller de tredjesidste ejere - Marianne Gyldholm og Flemming Hansen - der har fyldt jord på grunden. Ej heller ejeren før dem, der ejede grunden fra 1979 og frem til 2002 er årsag til forureningen.

Regning sendt videre

Alligevel skal Marianne Gyldholm og Flemming Hansen betale de nuværende ejere for et værditab af grunden. Den nuværende ejer har nemlig vundet en sag i Byretten på Frederiksberg, hvor ejeren før dem er blevet idømt at betale et værditab af grunden på 600.000kr. Den ejer, som Marianne Gyldholm og Flemming Hansen solgte deres hus til, har imidlertid sagsøgt dem og ligeledes vundet sagen.

Dermed står Marianne Gyldholm og Flemming Hansen med en regning på ikke bare de 600.000kr., men også en regning på sagsomkostninger til egen advokat, samt de to sagsøgeres advokater. Foreløbig et beløb på ca. 1,2 mio. kr.

Sagen er anket til Landsretten, hvor den er berammet til 13. og 16. marts.

Oprensning trækker ud

Det er Region Hovedstaden, der står for oprensning af grunde, hvor forureneren ikke kendes, men da Regionen har begrænsede ressourcer til at oprense forurenede grunde, er der ventetid. Den nuværende ejer af grunden er dog optaget i værditabsordningen, og kan derfor forvente en oprensning af grunden - på et tidspunkt. Seneste melding fra Region Hovedstaden er, at man forventer, at der gøres noget ved sagen i 2020.

Det ændrer dog ikke på, at de tredjesidste ejere af grunden kan ende med at skulle betale for et værditab, som de er uden skyld i. Det ændrer heller ikke på, at den nuværende ejer, uanset sagens udfald i Landsretten - eller en eventuel oprensning af grunden - i følge Byretten har lidt et værditab på grund af den forurenede jord.

Hvidovre Avis har de to sidste uger forsøgt at få Folketingets miljøordførere i tale. Konservatives Mette Abildgaard (C) og Alternativets Susanne Zimmer (Å) har svaret kort, at de ikke kan gå ind i sagen. DF's René Christensen (O) svarede ligeldes kort i sidste avis, at der måske bør gøres mere. SF's Carl Valentin (F) svarer i denne uge. Der mangler fortsat respons på avisens henvendelse fra Mette Gjerskov (A), Zenia Stampe (B), Henrik Dahl (I), Peter Seier Christensen (D), Jacob Jensen (V) og Mai Villadsen (Ø).

key

menu
menu