Fra flygtningelejr til politik i Fredensborg

Fra flygtningelejr til politik i Fredensborg

Hør Suzan Daoud fortælle om vejen fra Palæstina til Danmark ved Ældre Sagens torsdagsforedrag den 7. november

Der er heldigvis ganske mange eksempler på udlændinges gode integration i Danmark.

Et af disse er Suzan Daoud, der i 1980 blev født af palæstinensiske forældre i en libanesisk flygtningelejr. Hun kom til Danmark i 1992 og uddannede sig til farmakonom. I Fredensborg Kommune blev hun først medlem af Integrationsrådet og dernæst indvalgt i kommunalbestyrelsen som den første kvinde af udenlandsk herkomst.

Ved Ældre Sagens torsdagsforedrag den 7. november kl. 14-16, fortæller Suzan Daoud med udgangspunkt i sin selvbiografiske bog “Vejen væk fra Baalbeck”, om de udfordringer hun har mødt ved i 1992 at komme til et land med et helt andet tankesæt, og om det spændende og engagerede liv hun har fået. Hun er stifter og formand for Fredensborg Multikulturel Kvindeforening, og er desuden domsmand i Østre Landsret i København.

Deltagergebyret er 100 kr. (140 kr. for ikke-medlemmer) incl. kaffe og kage. Tilmelding hos ÆldreSagen i Hvidovre C.

menu
menu