Fransk besøg ved Hvidovre Skyline

Fransk besøg ved Hvidovre Skyline

Hvidovre Vindmøllelaug fortalte bl.a. franskmændene om møllens produktionskapacitet

Hvidovre Vindmøllelaug har igen haft udenlandsk besøg på Avedøre Holme, dennegang af en veloplagt og spørgende fransk delegation af parlamentarikere og medlemmer af Nationalforsamlingens Europaudvalg.

- De er kommet til Danmark, i forbindelse med, at de er ved at skrive en rapport om energiomdannelse og udfordringerne i offshoreindustrien, fortæller laugsformand Erik Frølund-Thomsen.

- Derfor ville de gerne se vores mølle og møde en række aktører, der har det tæt under huden, og for at blive klogere på Danmarks tilgang til at løse omstillingen til alternative bæredygtige energiløsninger. De havde i øvrigt, dagen i forvejen, været en tur rundt på Samsø, der i øvrigt er selvforsynede med alternativ energi, for også der at hente inspiration til deres strategi for Frankrig.

- De var meget interesseret i Hvidovre Vindmøllelaugs historie, ikke mindst, at privatpersoner som os i lauget kan sætte så stort et projekt på banen. Og med at 2.362 borgere over hele landet inkl. 28 borgere ude i den store verden, havde støttet op om dette projekt, ved at investere deres sparepenge, ved at bruge 4.995 pr. andel, for at blive andelshavere.

- Delegationen var også vældig overraskede over møllens produktionskapacitet, med mellem 12-13 mio. kWh om året, der svarer til 12-13 tusinde borgerres gennemsnitlige årsforbrug. Og vores tilbagebetaling til andelshaverne der pt, har fået 72 procent tilbage på deres indskud, samlet over de ni år, er det blevet til 38.3 mio. gode danske kroner. Og vi har stadig 15 år tilbage til at producere bæredygtig energi, og mere afkast til alle vores andelshavere.

Frølund Thomsen kan tillige fortælle, at det vakte stort gehør omkring laugets opstart i 2007, med inddragelse af byens borgere, erhvervsliv og politikere, så alle oplevede et medejerskab omkring projektet, samt det gode samarbejde med Dong Energy, der stod for byggefasen, og man efterfølgende købte møllen for 52.1 mio. Og møllen/møllerne stod produktionsklar til Klimatopmødet COP 15 i København den 1. dec. 2009.

Efter godt en times tid, sagde delegationen tak, for - som de udtrykte det -, en særdeles inspirerende og detaljeret information, som de kan bruge i deres videre arbejde i Nationalforsamlingens Europaudvalg.

menu
menu