Friværdi til seniorlivet

Friværdi til seniorlivet

Hør om dine muligheder for at udnytte friværdi i fast ejendom ved temamødet

Formålene med opsparing kan være mange. Men når man nærmer sig senioralderen, er opsparede beløb naturligt nok et velfortjent supplement til pensionen, når arbejdsindtægter stopper.

Opsparing forbinder vi normalt ved indskud i pengeinstitutter eller køb af værdipapirer. Men har man i et langt liv afdraget på lån i fast ejendom, er resultatet forhåbentlig en friværdi af en vis størrelse.

Friværdi kan ikke umiddelbart realiseres ligesom udtræk fra pengeinstitutter. Skal friværdien udnyttes, går vejen over optagelse et nyt obligationslån. Og hvordan gør man det? Hvor meget kan/skal man låne som pensionist? Hvad er renten og gebyrer? Hvilken betydning har indefrossen ejendomsskat? Det vil Ældre Sagen i Hvidovre i samarbejde med Danske Banks filial samme sted hjælpe dig med at få svar på ved et temamøde i lokalerne i Hvidovre C torsdag 17. oktober kl. 14-16. Her kan du som ejer af andels- eller ejerbolig blive klogere på dine økonomiske muligheder i seniorlivet. Og måske få aflivet nogle myter om ældres lånemuligheder.

Få gode tips til sikring af en god økonomi i alderdommen. Det koster kun 40 kr. at deltage. Tilmelding via Ældre Sagens hjemmeside eller kontakt kontoret tlf.: 36 47 85 15.

menu
menu