Fruernes julegave, 1927 - en støvsuger

Fruernes julegave, 1927 - en støvsuger

Artikel gengivet fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs seneste medlemsblad om Nilfisk-støvsugeren

I 1927 havde den gamle redaktør og grundlægger af Hvidovre Avis, Niels Madsen, Risbjerggårds Allé 6 og hans bagbo, vognmand Emil Nielsen, Tureby Allé 9 fået den ide, at deres hustruer skulle have hjælp til hjemmenes rengøring.

Redigeret og genfortalt af Jens Frederik Jørgensen

Det, de tænkte på, var et dengang nymodens elektrisk apparat - en støvsuger. Og ikke en hvilken som helt støvsuger, nej en NILFISK. Denne støvsuger blev på dette tidspunkt kraftigt annonceret.

De to herrer kunne have købt støvsugeren hos en isenkræmmer og fået den leveret hjem. Men nej, de ville gøre noget ekstra ud af leveringen. Det skulle være en julespøg. Støvsugeren skulle helt usædvanligt leveres med en flyvemaskine. De fik kontakt med en pilot, Hr. Duus, der fløj i en lille flyvemaskine forsynet med reklame for NILFISK.

Det var tanken, at flyvemaskinen skulle lande tæt på Risbjerggårds Allé. Jørgen Nielsen var ejer af Høvedstensgården og dermed af de marker, hvorpå Rådhuset ligger i dag. Han var ikke altid med på de moderne ideer og sagde nej til at tillade en så dristig landing på sine marker.

Det ville forpagteren af Bredalsgården derimod godt være med til. Flyvemaskinen kunne lande på en græsmark ud for Tureby Allé, der hvor Medborgerhuset ligger i dag.

Flyvemaskinen lettede fra Kastrup søndag den 13. november 1929 præcis kl. 14.00. En lille plet i horisonten blev gradvist større og større i takt med, at flyvemaskinen nærmede sig Hvidovre.

Flyvning var i sin vorden. Mange havde hørt, at en flyvemaskine skulle lande i Hvidovre. Derfor stod mange tilskuere i flere timer parate for at se flyvemaskinen lande. Piloten cirklede et par gange over landingsområdet, inden han lagde an til landingen en kølig dag med temperaturer lige over frysepunktet.

Piloten fejlbedømte græsmarken, og flyvemaskinen trillede ud på den tilstødende pløjemark, ejet af Jørgen Nielsen! Flyvemaskinen tippede rundt og endte med hjulene i vejret.

Piloten blev uskadt befriet fra flyvemaskinen, der måtte transporteres over på Risbjerggård, hvor den i løbet af nogle dage blev repareret.

Støvsugerne var også uskadte, så fru Paula Nielsen og fru “Musse” Madsen fik deres støvsugere i julegave.

Hvis man i dag ville have arrangeret en tilsvarende spektakulær levering af en støvsuger, ville det vel være en drone, der leverede en robotstøvsuger.

Tvivl om årstal 1929 eller 1927!

Der er to ens historier i omløb - avisens og Hans Chr. Thomsens i 50 historier om Hvidovre”. Det er nok meget tvivlsomt, at en Nilfisk-flyver er faldet ned to gange i Hvidovre.

Jens Frederik Jørgensen har valgt 1927 fordi, han har været på jagt” i Politiken og fandt følgende oplysning onsdag den 19.10.1927 side 8 nederste venstre hjørne:

De private Flyvere

Nilfisk og Freuchen atter paa Vingerne

I Gaar ankom Kaptajn Reeve fra Oslo med Peter Freuchens nye de Moth Havilland. Den landede i Kastrup Kl. 4.30 og fløj derfra til Hærens Flyveplads paa Kløverprisvej. Her foregaar Indregistreringen og paa Fredag skal Moth være paa Vingerne med Ude og Hjemme.

Samtidig har Fisker og Nielsen faaet Meddelelse om, at Fabrikken Klemm-Daimler paa Lørdag afsender en ny Maskine til de berømte Støvsugere. Den flyves til Kjøbenhavn af Ingeniør Lenser. Flyveren Duus overtager straks Maskinen og fortsætter sit afbrudte Togt gennem Landet med Nilfisk om Bord.

Artikel i Hvidovre Avis 19.12.1979, skrevet af Svend Gettermann og artiklen ”Himlen over Hvidovre” af Hans Chr. Thomsen i ”52 historier fra Hvidovre” udgivet af Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 1997.

Artikel i Hvidovre Avis 19.12.1979, skrevet af Svend Gettermann og artiklen ”Himlen over Hvidovre” af Hans Chr. Thomsen i ”52 historier fra Hvidovre” udgivet af Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 1997.

Annonce for Nilfisk anno 1927

Annonce for Nilfisk anno 1927

menu
menu