Fungerer Hvidovres hjertetstartere?

Fungerer Hvidovres hjertetstartere?

Registrerede ansvarlige skal sikre servicering

Der er i alt 165 hjertestartere sat op i Hvidovre. Om de virker afhænger af, om den der er registreret som ansvarlig for dem, har sikret, at de er blevet serviceret

I sidste uge kom det frem, at nogle hjertetstarterne - også i Hvidovre - er sat op af virksomheder, der sidenhen er gået konkurs og som derfor ikke længere servicerer hjertetstarterne.

Langt de fleste hjertetstartere i Hvidovre er imidlertid sat op på kommunale bygninger inde og ude og er derfor knyttet op på en ansvarlig, der sikrer, at hjertestarteren serviceres.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, om man har overblik over antallet af “kommunale” hjertetstartere og om de er funktionsdygtige. Det umiddelbare svar er JA, men pga. af juleferien har det ikke været muligt at få endeligt svar til denne artikel.

Der er imidlertid også hjertestartere i Hvidovre, der er doneret af enten TrygFonden eller af private aktører og som er sat op på bygninger, der ikke er kommunale. TrygFonden har ikke adgang til viden om hvilke, der er opsat og som fortsat er funktionsdygtige.

Ansvarlig kontaktes

Er hjertetstarteren sat op af TrygFonden sørger TrygFonden i de følgende tre år for at skrive til den person, der er registreret som ansvarlig for hjertetstarteren for at minde dem om, at hjertestarteren skal have nye batterier eller pads.

Det er imidlertid ikke andre end den registrerede ansvarlige, der kan sikre, at hjertetstarteren er serviceret korrekt og dermed funktionsdygtig.

TrygFondens mærke på hjertestarteren er således ikke en garanti for at hjertetstarteren er serviceret, så den virker. Af den grund opfordrer TrygFonden derfor modtagere af hjertestartere til at tjekke op på, om den person, der er registreret som ansvarlig for hjertestarteren fortsat sørger for, at hjertestarteren er serviceret og funktionsdygtig.

Hvidovre Avis følger op på sagen om de lokale hjertestartere.

menu
menu