Genbrug koster penge – også i Hvidovre

Genbrug koster penge – også i Hvidovre

Direktør GERT NELTH med svar på Frank Løbers indlæg

Frank Løber efterspørger i et læserbrev et bedre overblik over de fremtidige udgifter på affaldsområdet, og han spekulerer over, om opgaven med affaldshåndtering er billigst at løse kommunalt eller at udlicitere til privat leverandør.

I Hvidovre, såvel som i andre kommuner, skal vi sortere stadig mere af vores affald til genanvendelse. Det kræver, at borgerne hjælper til og gør deres for at sortere korrekt, og det kræver samtidig flere resurser i håndteringen af affaldet. Vi er rigtig gode til det i Hvidovre, og vi gør alle meget for at sikre en grønnere fremtid for de kommende generationer.

Genbrug koster penge, og det er umuligt at give et enkelt svar på, hvad der er billigst. Udover det rent økonomiske, skal vi kigge på kvalitet og kompleksitet i opgaveløsningen – i sidste ende er det en politisk prioritering. Generelt kan man sige, at håndteringen af affald bliver dyrere, fordi vi genbruger mere og mere. Ved at genbruge hjælper vi med at bevare miljøet og nedbringe CO2-udledningen, fordi vi sparer på de resurser, tingene er lavet af, og de resurser det kræver af producere nye.

Senest er der indgået en aftale på Christiansborg, som betyder at vi i Hvidovre også yderligere skal sortere tekstiler og madkartoner samt kemikalier fra restaffaldet. Det vil betyde nye udgifter til ekstra beholdere og til indsamlingen af de tre nye fraktioner.

Så det bliver nok ikke billigere at genbruge, men det vil altid være målet at levere en løsning, som vi kvalitetsmæssigt føler os trygge ved, uden at omkostningerne løber løbsk.

Gert Nelth

Direktør i Hvidovre Kommune

menu
menu