Genbrugshal skal først finde ny placering i 2026

Genbrugshal skal først finde ny placering i 2026

Genbrugshallen nedlægges ikke, men på sigt skal der arbejdes på en ny placering

Genbrugshallen på Høvedstensvej ligger i lejede lokaler, som ejeren gerne vil sælge. Dermed kan Hvidovre Kommunes lejemål af hallen opsiges, hvis der kommer nye ejere af hallen.

Og det er der faktisk planer om, hvorfor kommuneplanen for området netop har været i høring hos de berørte parter i området.

Høringen har imidlertid fået nogle af foreningerne, der benytter Genbrugshallen, til at frygte, at hallen skal nedlægges.

- Hvidovre Kommune har valgt at nedlægge Genbrugshallen, skriver Ældresagen således i et læserbrev i denne avis.

Den slutning er Ældresagen kommet frem til, fordi en ny kommuneplan for området vil ændre områdets status fra det nuværende erhvervsområde til i fremtiden at kunne rumme en privatskole.

Er det så ikke en logisk slutning, at der med en eventuel ny kommuneplan for området ikke længere vil være mulighed for at bevare Genbrugshallen på den nuværende adresse?

- Hvis ændringen af områdets erhvervsstatus til offentlige formål og skole giver et juridisk problem i forhold til at bevare Genbrugshallen kan det rettes, når kommunalbestyrelsen tager beslutning om den endelige kommuneplan, siger Anne Wallberg, der er centerchef for Politik og Ledelse i Hvidovre Kommune.

Først i 2026

Lige nu og her er der imidlertid ikke udsigt til, at Genbrugshallen skal nedlægges.

- Vi har ingen planer om at lukke Genbrugshallen, da vi har en lejekontrakt på bygningen til 2026, lyder det i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommunes direktør på området Gert Stephan Nelth.

Hvidovre Kommune er således heller ikke på nuværende tidspunkt blevet opsagt fra lejemålet. Formanden for Genbrugshallen, Susan Emcken, bekræfter desuden, at foreningerne i Genbrugshallen ikke har fået en melding om, at hallen nedlægges.

Fra Hvidovre Kommunes direktør Gert Stephan Nelth lyder det endvidere:

- Genbrugshallen er et godt aktiv for kommunen, som både vores foreninger og borgere har glæde af, og der skal også i fremtiden være plads til Genbrugshallen. Vi skal på et senere tidspunkt drøfte en helhedsplan for området, og her bliver der rig mulighed for at drøfte en ny placering til Genbrugshallen, men i de næste seks år ligger placeringen fast, slutter direktøren.

red

menu
menu