Genbrugshallen må genopstå - et andet sted

Genbrugshallen må genopstå - et andet sted

Det er naturligvis trist, hvis Genbrugshallen skal lukke, men det står vel i sagens natur uden for Hvidovre Kommunes magt at bestemme over anvendelsen af hallen i al evighed, så længe kommunen ikke ejer hallen.

Og det er netop sagen. Hvidovre Kommune har lejet hallen af en privat aktør, og nu har denne private aktør solgt hallen.

Det kan man naturligvis og med rette godt begræde og ærgre sig over. Dels tjener Genbrugshallen et fantastisk formål, der hjælper de lokale foreninger med at indsamle midler. Dels tjener den et miljøformål i den forstand, at mindre brugbart gods smides ud og mere genbruges.

Det var kort sagt rigtig godt tænkt og på mange måder forud for sin, da Genbrugshallen blev etableret til foreningernes fordel tilbage i 2010.

Det ændrer dog ikke på, at der her er tale om en sag, hvor man faktisk ikke kan skyde skylden på nogen af parterne, hverken ejeren af grunden, lejeren af grunden eller den kommende ejer af grunden.

Derfor vil det nok være mest hensigtsmæssigt at gå konstruktivt til værks for at løse problemet og skynde sig med at finde en anden løsning og dermed placering til Genbrugshallen - så Hvidovres foreninger også i fremtiden kan bidrage til at hjælpe sig selv, miljøet og affaldssituationen generelt.

Genbrugshallen må altså genopstå et andet sted. En idé kunne være, at man bruger den bygning på nabogrunden, som Teater Vestvolden fraflytter, når Kulturcenter Risbjerggård står færdig?

menu
menu