Genvalg af Vindmøllelaug- bestyrelses-medlemmer

Genvalg af Vindmøllelaug-
bestyrelses-medlemmer

Trods corona-restriktionerne mødte der 30 op ved Interessentskabsmødet i Hvidovre Vindmøllelaug fornylig.

Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen var på valg og modtog genvalg.

Et nyt ansigt, Ulla Thomsen, stillede også op, og præsenterede sig som, klein-og mirakelsmed og civilingeniør. Hun har kørt nogle elspareprojekter i fbm. sit arbejde, og interesserer sig for omlægning af fossil energi til el.

Valget resultat blev at Frank Olsen fik 25 stemmer og Erik Larsen 17. Ulla Thomsen opnåede 16 stemmer, og fik stor applaus og blev inviteret til at deltage i bestyrelsesmøderne, selvom hun ikke blev indvalgt i bestyrelsen denne gang.

Også suppleantene Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller blev genvalgt, ligesom de to interne revisorer og revisorsuppleant Jens Bak og Lillian Enager, samt suppleant Birthe Gärtner.

menu
menu