Genvalgt som formand

Genvalgt som formand

På Frivillighedsrådets møde forleden genvalgtes Peter Lougart, fra Det Frivillige Ældrearbejde, som formand.

Som næstformand nyvalgtes Henning Humle, repræsenterende Ældre Sagen i Hvidovre, i stedet for udtrådte Per Arild. Han repræsenterede tidligere den lokale Lions Club, der nu har Per Katznelson som medlem af rådet.

Frivillighedsrådet har bl.a. til opgave at vurdere ansøgninger om paragraf 18 midler (tilskud til frivilligt socialt arbejde i Hvidovre). Der blev på mødet behandler 11 indkomne ansøgninger for ialt kr. 108.277,-, og indstillet et samlet beløb på kr. 101.468,- til kommunal bevilling.

menu
menu