Gl. Køge Landevej spærret, mens to gangbroer bliver fjernet

Gl. Køge Landevej spærret, mens to gangbroer bliver fjernet

Gangbroerne over Gl. Køge Landevej mellem Friheden og Åmarken stationer bliver taget ned natten mellem den 15. og 16. april. I forbindelse med arbejdet vil der være begrænset fremkommelighed på Gl. Køge Landevej

Hvidovre Kommune har besluttet at fjerne de to gangbroer over Gl. Køge Landevej mellem Friheden og Åmarken stationer. Gangbroerne er nedslidte og vil blive erstattet af to nye lysregulerede fodgængerfelter, der vil gøre det nemmere for f.eks. gangbesværede, kørestolsbrugere og familier med barnevogne at komme over vejen.

Gangbroerne bliver taget ned natten mellem den 15. og 16. april i tidsrummet kl. 22-06, og i den forbindelse vil Gammel Køge Landevej de to steder være totalt spærret for al trafik - ca. en halv time ved hver bro. Resten af natten vil vejen have et spor i hver retning.

- I de tidsrum, hvor Køgevejen vil være totalt afspærret, vil der blive skiltet med omkørsel, og man må både som bilist, cyklist, fodgænger og buspassager være forberedt på lidt ekstra transporttid den aften og nat, hvis man havde tænkt sig at benytte Gl. Køge Landevej på denne strækning. Beboerne i området må også regne med noget støj, når gangbroerne bliver taget ned, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Nye fodgængerovergange

Når gangbroerne er fjernet, begynder arbejdet med at forberede de to nye signalregulerede fodgængerovergange, som skal erstatte broerne. Fodgængerovergangene forventes klar til brug i midten af juni måned. Hvidovre Kommune har undersøgt muligheden for at anlægge de nye fodgængerfelter, inden gangbroerne bliver taget ned, men dette scenarie ville medføre farlige situationer for trafikanterne og risiko for skader på de nye lyssignaler, belægning osv.

Broen ved Stillidsvej, Gammel Køge Landevej 2019

Broen ved Stillidsvej, Gammel Køge Landevej 2019

menu
menu