- GLADE FOR DE MANGE FORBEDRINGER...

- GLADE FOR DE MANGE FORBEDRINGER...

I Dansk Folkeparti er vi rigtig godt tilfredse med den aftale om kommunens budget, som vi indgik i sidste uge med tre andre partier. Aftalen giver et løft til flere af velfærdsområderne, bl.a. sættes der flere penge af til normeringerne i daginstitutioner og skolerne får også en ekstra pose penge. Men, særligt det specialiserede område, hvor både børn og voksne kan komme i en situation, hvor de behøver særlig hjælp fra kommunen, reserveres der nu flere penge til. Det er et område, som det er svært at forudsige udgifterne til, men nu sikres det, at pengene er til stede, så alle kan sikres den hjælp de har brug for. Det giver tryghed!

Ældreområdet ligger Dansk Folkeparti særligt på sinde. Derfor har vi også været opmærksomme på, hvordan vi kan sikre en værdig og tryg alderdom for Hvidovres ældre. En vej til det er, at vi minimerer ventetiden til en bolig på et plejehjem. Derfor har vi også sikret i budgetaftalen, at der i løbet af 2020 bliver taget konkrete beslutninger om hvor og hvornår der i de kommende år skal ske udvidelser af Hvidovre plejehjem. På den måde får vi flere plejehjemspladser og dermed vil ventelisten blive betydeligt kortere. Dét skal sikre trygheden for Hvidovres ældre for, at man kan få en plejebolig, når behovet opstår.

I Folketinget sikrede Dansk Folkeparti den såkaldte ældremilliard, som var penge der blev fordelt til kommunerne og som var øremærket til ældreområdet. Fra 2020 får kommunerne stadig pengene, men de er ikke længer øremærkede. I mange kommuner vil pengene derfor fremover blive brugt på alle mulige andre områder. Men, ikke i Hvidovre! For i budgetaftalen er det slået fast, at ældremilliarden i Hvidovre SKAL bruges på ældreområdet, lige som det er aftalt at klippekortordningen fortsætter uændret i Hvidovre.

I Dansk Folkeparti er vi også glade for, at puljen til det frivillige sociale arbejde øges med 400.000 kr., sådan at der fremover er sat 1 mio. kr. af, som foreninger og andre frivillige kan søge om til deres arbejde. For i Dansk Folkeparti lægger vi vægt på, at sikre gode vilkår for det fornemme stykke arbejde, som mange mennesker gør som en del af det frivillige sociale arbejde.

På byggesagsområdet er det ingen hemmelighed, at sagsbehandlingstiderne er blevet for lange, fordi der simpelthen er for mange sager i forhold til antallet af medarbejdere. Derfor er vi glade for, at budgetaftalen afsætter penge til at der kan ansættes fire ekstra byggesagsbehandlere. Vi håber, at vi dermed kommer til at få sagsbehandlingstider som lever op til Hvidovreborgernes forventninger og at vi får skabt et godt arbejdsmiljø for vore byggesagsbehandlere.

På idrætsområdet giver aftalen også gode forbedringer. Der afsættes penge til opførelse af skolehaller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen i 2022 og 2023. Og i årene der kommer, bliver der også penge til forbedring af omklædningsfaciliteterne i HBC-Hallen og nyt omklædningsrum ved Sønderkærskolen/Rosenhøj Boldklub.

Budgetaftalen indeholder også mange andre forbedringer, som vi er glade for. Derfor er vi i Dansk Folkeparti rigtig godt tilfredse med aftalen og vi ser frem til at se de mange projekter ført ud i livet.

Af Mikkel Dencker, viceborgmester, DF

- Der afsættes penge i budgettet til opførelse af skolehal på bl.a. Risbjergskolen, siger Mikkel Dencker.

- Der afsættes penge i budgettet til opførelse af skolehal på bl.a. Risbjergskolen, siger Mikkel Dencker.

menu
menu