GOD OMTALE ER GULD - GULD VÆRD FOR OS ALLE

GOD OMTALE ER GULD - GULD VÆRD FOR OS ALLE

Vigtigt at ”de gode oplevelser” ikke drukner i forhold til det kritiske, mener BENT AARREBO PEDERSEN:

Marianne Hviid's omtale i Byens Talerstol i forrige uge om den gode omsorg og næstekærlighed på Svendebjerghave, hun og hendes indlagte mand har modtaget de seneste tre måneder, er ikke en enlig svale.

Der var også et indlæg med en stor tak til Tryghedshotellet fra Marianne Bau for hendes mands vellykkede tre-dages ophold.

Også en stor tak til Strandmarkshave for en fantastisk pleje, omsorg og hjælpsomhed fra familien til Anne Carlsen kaldet LIS.

Der er selvfølgelig mange andre gode oplevelser, der berettiger at blive hørt om.

Det luner hos de ansatte og giver mod på en fortsat god tillidsskabende indsats.

Gode oplevelser drukner

Det er forståeligt og også lettest at spidse pennen i aviser eller på facebook, når pårørende eller andre har uheldige oplevelser omkring hverdagen i det offentlige i det hele taget.

De gode oplevelser drukner let i mediemøllen af både berettiget og “uheldig” kritik.

Derfor er det yderst relevant i disse år, at gode oplevelser kommer til orde folk imellem, selv om det ofte kan være svært i en kritisk og harmdirende dialog mellem flere at komme til orde med noget positivt.

Hård kamp om de gode medarbejdere

Det bliver i disse år en hård kamp kommunerne imellem om at tiltrække og holde på gode medarbejdere. Især også for Hvidovre en hård kamp om at holde på og tiltrække gode lokalt beskæftigede skatteborgere.

I den kamp er det folk imellem yderst relevant, at alt hvad der er rosværdigt i Hvidovre får bred omtale. Det luner for et godt omdømme.

Det er ikke kun politikerne, der skal sikre berettiget god omtale af Hvidovre. Det er i høj grad os borgere selv. Lad snakken herom få vind i sejlene.

Berettiget kritik er relevant at tage lære af. Berettiget god omtale luner, når det sker, og er guld værd økonomisk set for os alle i Hvidovre.

Bent Aarrrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu