Gode nyheder til vores udsatte borgere i vores botilbud

Gode nyheder til vores udsatte borgere i vores botilbud

Nu er der kommet nye bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på vores botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere snarest kan modtage besøg på botilbud, skriver CHARLOTTE HOUGAARD LARSEN:

Mange borgere på botilbud har oplevet ensomhed og isolation under COVID-19-krisen, hvor de har været afskåret fra at modtage besøg fra f.eks. familiemedlemmer. En ny bekendtgørelse gør det nu muligt for alle borgere at modtage besøg i et begrænset omfang. Lempelserne er resultatet af en aftale mellem samtlige partier i Folketinget den 25. april og er en del af den generelle genåbning af samfundet. Det er selvfølgelig stadig meget vigtigt vi sørger for at holde smitten på afstand. Men blandt andre mennesker med handicap har oplevet ensomhed og savnet besøg fra familie og venner. Derfor er det vigtig vi begynder at åbne forsigtigt op for besøg. Selvfølgelig fortsat på en måde så vi fortsat beskytter beboere og personale på tilbuddene mod coronasmitte.

Bekendtgørelsen betyder, at det nu er tilladt for borgere på botilbud at modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Besøgene skal i udgangspunkt foregå på tilbuddenes udearealer og i visse tilfælde indendørs i borgerens egen bolig. Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og tilrettelægger besøgene på en forsvarlig måde. Lempelserne skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, der vil blive fulgt op af generelle socialfaglige retningslinjer.

De nye regler betyder en tryggere hverdag for mange mennesker på sociale tilbud i Hvidovre.

Det glæder mig som formand for området der nu kan åbnes lidt op.

Med venlig hilsen

Charlotte Hougaard Larsen Dansk Folkeparti Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

menu
menu