Godt 95% er fastansatte i hjemmeplejen

Godt 95% er fastansatte i hjemmeplejen

- mindre end 3% er langtidssygemeldte

Omkring 400 borgere skal fra starten af det nye år sige farvel til den hjemmehjælp de hidtil har fået fra de to private udbydere af hjemmepleje: GetCare og PlejeDanmark.

Det har udløst en række bekymrede læserbreve her i avisens spalter og en række spørgsmål om forholdene for de ansatte i Hvidovre Kommunes hjemmepleje.

Hvidovre Avis har stillet Hvidovre Kommune nogle af spørgsmålene.

Kan man som borger selv vælge, om man vil have en mandlig eller kvindelig hjemmehjælp til at komme i sit hjem?

- Nej. Hjemmeplejen er en virksomhed, der arbejder ud fra lige behandling af alle. Dvs. at Hjemmeplejen i det omfang, der er muligt, ansætter medarbejdere, så medarbejderstaben afspejler samfundet, når det handler om fx køn og etnicitet, svarer Hvidovre Kommune.

I svaret tilføjes det, at det dog altid søges at finde det bedste match mellem borger og kommunalt personale.

- Hjemmeplejen gør dog deres bedste for at matche hjemmehjælpsmodtagerne med personale, som de er glade for, men køn og etnicitet er der hverken lovhjemmel eller mulighed for at planlægge efter, står der i svaret.

Knap 5% ikke fastansatte

Hvor stor en andel (i procent) af de ansatte i den kommunale hjemmepleje er IKKE fastansatte?

- Hjemmeplejens medarbejdere er generelt fastansat. 37% er ikke fastansatte, når man tæller Social- og Sundhedseleverne med. Social- og Sundhedshjælper-elever er ansat i Hvidovre Kommune i 14 måneder og social- og sundhedsassistent-elever er ansat i Hvidovre Kommune i 2 år og 10 måneder. Hvis eleverne ikke tælles med, er tallet 4,23%, svarer Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune påpeger dog også, at der fra tid til anden bruges korte vikariater i hjemmeplejen.

- Hjemmeplejen bruger ikke i væsentligt omfang korte vikariater. For at sikre driften er de dog ind imellem nødt til, at bruge eksterne vikarer. Hjemmeplejen arbejder målrettet med rekruttering af medarbejdere.

Fra Hvidovre Kommune lyder det endvidere, at graden af fastansatte ligger på et tilfredsstillende niveau

Ingen aftaler

Er det korrekt, at nogle af de privatansatte fra f.eks. GetCare og PlejeDanmark fremadrettet vil arbejde for Hvidovre Kommune?

- Der er ikke indgået aftaler med GetCare og PlejeDanmark om virksomhedsoverdragelse af personale mellem private leverandører af hjemmehjælp og Hvidovre Kommune. Og det vil der ikke blive, svarer Hvidovre Kommune.

Fra Hvidovre Kommune tilføjes det dog, at kommunen er glad for, at dygtige medarbejdere er interesseret i at arbejde for kommunen - og at de i øvrigt vil blive fastansat, hvis de bliver ansat.

Sygemeldinger

Hvor mange (i procent) kommunalt ansatte i hjemmeplejen er pt. langtidssygemeldte?

- Der er aktuelt, d. 27. november 2019, 7 medarbejdere i Hjemmeplejen, der har været syg mere end 30 dage (langtidsfraværende). Hvis eleverne ikke tælles med, er der 5 langtidsfraværende medarbejdere. Hvis eleverne tælles med i opgørelsen, er 2,4% (7 * 100 / 292) af de ansatte langtidsfraværende. Tælles de ikke med, er tallet 2,25% (5 * 100 / 222), svarer Hvidovre Kommune.

Niveauet for sygemeldinger er i følge Hvidovre Kommune lavere end på landsplan.

- Hjemmeplejens generelle sygefravær er lavere end det er på landsplan i ældreplejen, og det vurderes som tilfredsstillende. Hjemmeplejen arbejder strategisk med at nedbringe sygefraværet yderligere de kommende år, slutter Hvidovre Kommune.

key

menu
menu