GODT INITIATIV PÅ 225-TIMERS REGEL

GODT INITIATIV PÅ 225-TIMERS REGEL

GERT WAHL (Enhedslisten) om kontanthjælpsloftet:

Dejligt at opleve, at visse kommuner tager opgaven med at afbøde følgerne af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen alvorligt. En lov, der har skabt flere fattige og større ulighed.

225-timers-reglen kræver, at en person på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal dokumentere at have arbejdet 225 timer i alm. job inden for de sidste 12 måneder for at opretholde ydelsen. Det er en asocial og urimelig regel, som skubber trængte mennesker ud, hvor der ingen økonomisk støtte er at få.

Et stort flertal i Roskilde Byråd har 30. maj 18 besluttet at oprette en række småjob i kortere perioder, så borgere på kontanthjælp kan opfylde kravet om at arbejde i 225 timer og undgå yderligere deroute. Roskilde Kommunes indsats er beregnet til at koste 1 mio., et beløb som allerede var afsat i budget 2018 til særlig indsats på området. I alt rækker pengene til 25 småjob.

Et lignende forslag til at fastholde folk på arbejdsmarkedet har Enhedslisten stillet i Hvidovre ved budgetforhandlingerne for 2017. Vort forslag lød på 6 mio. til en pulje, institutioner, boligforeninger, sportsforeninger og andre nonprofit organisationer kunne søge til ansættelse af personer i 225 timer på overenskomstmæssige vilkår. Private virksomheder er ikke i tilstrækkelig grad opmærksomme på/villige til at oprette sådanne job af kortere varighed - måske ønsker man ikke at være med til at løse opgaven med at holde folk fast på arbejdsmarkedet eller give dem der i årevis er holdt udenfor, mulighed for overhovedet at blive en del af arbejdsmarkedet igen.

For langtidsarbejdsløse eller unge, der måske aldrig har været på arbejdsmarkedet, kan det være umuligt at skaffe sig et ordinært job - af selv kortere varighed. I den situation, må kommunen påtage sig opgaven med at skaffe borgerne en tilknytning til arbejdsmarkedet, så det på sigt bliver muligt at klare sig selv.

Vores forslag om en pulje til 225-timers beskæftigelse blev stemt ned - led samme skæbne som vores forslag om oprettelse af socialøkonomiske virksomheder, der også har til formål at fastholde udsatte menneskers kontakt til arbejdsmarkedet. Paradoksalt i en kommune med arbejderflertal.

Forslagene om småjobs m.v. er kun at betragte som lappeløsninger, men indtil den asociale kontanthjælpsreformen - ændres, må alle muligheder gribes, for at afhjælpe virkningerne af loven. Udsatte borgere skal ikke straffes for at have behov for hjælp.

Budgetforhandlingerne for Budget 2019 er på trapperne. Forhåbentlig er kommunalbestyrelsen i Hvidovre sit ansvar bevidst over for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Roskilde Kommune har vist et godt initiativ.

Gert Wahl

Medlem af Enhedslisten Hvidovre

menu
menu