GODT MED EN 40 KM FARTGRÆNSE...

GODT MED EN 40 KM FARTGRÆNSE...

- Men skiltningen må blive bedre, mener CHRISTIAN FISCHER:

Det er rigtig godt, at vi i flere villaområder i Hvidovre har 40 km fartgrænse. Vore villaveje egner sig for det meste kun til at køre højest 40 km. Det er mest sikkert for alle. Både gående, cyklister og biler, men især for børn og ældre.

Det er derfor godt, at Anders Wolf Andresen fra SF har rejst spørgsmålet om, hvordan vi billigst kan indføre 40 km fartgrænse.

I den forbindelse må det konstateres at brug af vejbump og nogle få skilte om 40 km zone desværre ikke er nok. Hvis man ser på den store 40 km-zone i Hvidovre Nord afgrænset af Hvidovrevej, jernbanen, Avedøre Havnevej og Allingvej, så er der kun små skilte om, at der er 40 km zone ved ind- og udkørslen af zonen. Endda ofte kun i den ene side af vejen. Jeg tror, at mange bilister ikke lægger mærke til skiltene. De kører derfor 50 km i timen, der er der er den generelle fartgrænse i byområder.

Jeg har bemærket, at Glostrup kommune i deres 40-km zoneområder også inde i selve områderne bruger skilte om 40 km fartgrænse. Der står her: Husk max 40 km.

Jeg vil derfor foreslå, at Hvidovre kommune gør det samme.

Christian Fischer

Kirkebroen 40

menu
menu