Godt nyt årti til Hvidovre!

Godt nyt årti til Hvidovre!

JOHN STAHLSCHMIDT MØLLER med nytårsbetragtninger:

Nu er vi ude af 10’erne. Det har ind imellem været hårdt, og det lokale politiske miljø har til tider været præget af hård konfrontation, og flere af vores politikere har fokuseret mere på angreb på forvaltningen og enkelt sager end på visionære målsætninger for vores by. Men det tegner til nye og bedre tider.

Ved indgangen til det nye årti sidder jeg med en fornemmelse af, at Hvidovre går gode tider i møde. Visionære kommunalpolitikere i samarbejde med konstruktive borgere har en enestående chance for at skabe den aktive og grønne forstad, som bør være vartegnet for 20’ernes Hvidovre.

Godt udgangspunkt

Da Hvidovre blev udbygget i 50’erne og 60’erne blev byen tilflyttet af mange børnefamilier fra blandt andet København. Hvidovre var en attraktiv tilflytningskommune med grønne områder med lys og ren luft, et veludbygget forenings-, sportsliv og velfungerende velfærdsinstitutioner. Stærke og visionære kommunalpolitikere som blandt andet Herluf Rasmussen, Sven Christensen, Erik Davidsen, Svend Rehling Sørensen og Svend Borring Sørensen fik på tværs af partier skabt en forstad med især et enestående biblioteksvæsen, kultur- og sportsliv.

Hårde tider

Især 80’erne blev hårde tider. Mange unge mennesker måtte på Rådhuset for at få hjælp i stedet for arbejde. Det var en ubehagelig stormflod, hvor vores folkevalgte kunne vælge mellem meget dårlige og helt utroligt dårlige løsninger. Kriseregningen skulle betales og den offentlige økonomi strammes op. Det gik ud over den kommunale økonomi, hvor der ofte stod besparelser på budgetforhandlingerne. Der burde uddeles fortjenstmedaljer til de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der lagde ryg til en politik, hvor der i årevis var et meget lille råderum i den kommunale økonomi. Her kommer jeg især til at tænke på politikere som Britta Christensen og Pernille Falcon, som forstod i svære tider i årevis stædigt at prioritere kernevelfærden.

Nye tider

I en årrække har forstaden haft en mindre tiltrækningskraft end før, men denne udvikling er heldigvis igen vendt. De unge familier er ved at vende tilbage til Hvidovre, og miljø og klima er kommet øverst på dagsorden. Det er et godt udgangspunkt for at skabe en aktiv, progressiv og grøn foregangskommune. Jeg håber, at et bredt flertal i kommunalbestyrelsen vil vedtage en ambitiøs klima- og naturplan. Det siges, at det grønne er godt for øjet, fordi vi ved, at det grønne er vigtigt for menneskers trivsel og velbefindende, og det grønne er ikke mindst vigtigt for klima, miljø og for biodiversiteten. Bierne dør, arter forsvinder, og krisen i forhold til biodiversitet er lige så alvorlig som klimakrisen.

Natur- og klimaplan

Hvis vi skal vende naturudviklingen, skal vi også have byerne med, hvor flertallet bor. Det kan kun lykkes os i fællesskab, hvis politikerne sætter nogle ambitiøse mål samtidig med, at den personlige indsats får betydning og giver mening for den enkelte. Målet er, at få flest mulige borgere engageret i den grønne omstilling af vores kommune. Lad os starte det nye årti med en debat om og forslag til en ambitiøs natur- og klimapolitik for Hvidovre. Godt nyt årti til medborgere, vores dygtige medarbejdere i Hvidovre Kommune og Hvidovre Kommunalbestyrelse.

John Stahlschmidt Møller

menu
menu