GROV VILDLEDNING!

GROV VILDLEDNING!

Hvidovre Kommunes forvaltning vildleder kommunalbestyrelsen om anvendelse af Svend Aagesens Alle 10, skriver ”Borgere i Hvidovre Nord”:

Borgerne i Hvidovre Nord er chokerede over kommunens overfladiske og mangelfulde bemærkninger til de 19 indkomne høringssvar i forhøring af mulig lokalplan til Svend Aagesens Alle 10.

Forvaltningen tager intet til efterretning og ser stort på både hensynet til borgerne og lovgivningen, der blot overtrædes.

Hvidovre Kommunes bemærkninger til høringssvarene er endnu ikke udsendt til de borgere, der har indsendt høringssvar, men findes blot som bilag til referatet fra møde i Bygge-og Planudvalget den 8. April 2019.

Ulovlighed og hvidvask

I kommunens bemærkninger, anvendes en ulovlig vedtagelse fra Kommuneplan 2016 for rammeområde 1A5 (Svend Aagesens Alle 10) til at træffe beslutning om, at der kan opføres boliger på området.

Kommune hvidvasker kommuneplan 2016 for delområde 1A5, der ulovligt er udlagt til blandet byfunktion, idet forvaltningen henviser til Planlovens §15 stk. 2 pkt. 25.

Der findes ingen eksisterende boliger i delområde 1A5.

Før Kommuneplan 2016 var området erhverv og det er det stadig ifølge Byplanvedtægt 16.

Kommuneplan 2016 overtræder således planloven ved at ændre områdets anvendelse fra erhverv til blandet byfunktion, der medfører støjfølsom anvendelse i et støjplaget område.

Nu arbejder forvaltningen med en mulig ny lokalplan på Svend Aagesens Alle 10, med det argument, at området er til blandet byfunktion.

Forvaltningen hvidvasker således den ulovlige vedtagelse af Kommuneplan 2016 med blandet byfunktion i delområde 1A5.

Forvaltningen vildleder både kommunalbestyrelsen og borgerne med deres fejlfortolkning af Planloven.

Det må anbefales kommunalbestyrelsen, at søge sagkyndig rådgivning uden for forvaltningen, om planloven og miljøbestemmelserne før kommunen træffer afgørelse om at igangsætte mulig ny lokalplan for Svend Aagesens Alle 10.

Det ville jo være spildte kræfter med store omkostninger til følge, hvis kommunalbestyrelsen vælger at igangsætte et så stort projekt, på ulovligt grundlag.

Borgergruppe i Hvidovre Nord

menu
menu