Gungevej gøres klar til Privatskolen

Gungevej gøres klar til Privatskolen

Lokalplan skal ændres og kommuneplanen skal have et tillæg, hvis Hvidovre Privatskole skal kunne bruge de to købte grunde til at etablere sig på egen adresse - den politiske behandling af ændringerne er nu gået i gang

Hvidovre Privatskole har, som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis, købt ejendomme og lokaler på Gungevej 1 og 2.

Målet med købet er, at skolen kan indrette sig i lokalerne og fortsætte deres skole på en ny adresse, når lejemålet på Sønderkærskolen ophører i sommeren 2020. Flytningen til Gungevej kræver imidlertid en lokalplanændring, og derfor behandlede Bygge- og Planudvalget i mandags anmodningen om en lokalplanændring for Gungevej 1 og 2.

- Ansøger ønsker at renovere og indrette begge bygninger på Gungevej 1 samt kontorbygningen på Gungevej 2 til klasseværelser og lærerværelse, mens lagerbygningen på Gungevej 2 ønskes ombygget til sports- og gymnastikhal, lyder det blandt andet i sagsfremstillingen.

Ydermere ønsker Hvidovre Privatskole, at de ubebyggede arealer på grunden indrettes til parkering for biler og cykler samt til mindre lege- og opholdsarealer.

Kommuneplan også i spil

En ændring af lokalplanen for de to grunde betyder endvidere, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, idet ejendommene på Gungevej 1 og 2 er udlagt til erhvervsformål og således ikke må bruges til skole. Såfremt kommuneplanen skal ændres, skal der forinden ske en høring, hvor kommunalbestyrelsen indkalder interesserede til at komme med ideer og forslag til den forestående planlægning.

Den del af ændringerne for Gungevej 1 og 2 skulle have været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 4. november, men der blev sagen udsat til senere behandling på udvalgets næste møde den 18. november.

Hvidovre Privatskole vil indrette de købte bygninger, så de kan rumme op til 480 elever fordelt på 20 klasser.

red

menu
menu