Håndtryk mellem kvinde og mand!

Håndtryk mellem kvinde og mand!

Det skal blive interessant at følge iværksættelsen af “Håndtryks-Loven”, hvor borgere, der har ansøgt om dansk statsborgerskab, fra december 2019 skal møde op og deltage i en officiel Grundlovsceremoni i de respektive kommuner. Her skal de med deres underskrift tilkendegive deres accept af den danske Grundlov og samtidig give et håndtryk til minimum et medlem af det officielle Danmark.

Her i Hvidovre har byrådet besluttet, at det skal være borgmester Helle Adelborg, der trykker i hånd og forestår ceremonien.

Når man erindrer sig, at flere trosretninger ikke kan acceptere sådanne håndtryk mellem kvinde og mand, og at der ligger direkte forbud i visse islamiske/muhammedanske, samt jødisk ortodokse grupperinger/religioner, kan man godt forestille sig besværlige ceremonier. Også selv om danske normer og vort demokratiske menneskesyn finder sådanne regler fordømmende.

Ved sagsbehandlingen i byrådet kom der et - nok for mange - overraskende positivt kompromis fra Dansk Folkeparti, der faktisk kunne ligne en imødekommende integrations- og religionsforståelse, nemlig at der ved håndtryksceremonien deltog to officielle danske repræsentanter, - én af hvert køn.

Det blev nedstemt af alle, - men var det nu så dårlig en idé, hvis man med de velkomst-håndtryk ønsker at skabe en god karma?

menu
menu