Hædres for lokal indsats

Hædres for lokal indsats

KAB-pris til en aktiv Hvidovreborger

Hvidovreparkens tidligere formand, Mogens Bentzen, blev hædret med 3-prisen - og 5.000 kr - ved uddeling af årets traditionsrige KAB-priser i sidste uge. Mogens Bentzen fik prisen for sin utrættelige indsats for det lokale beboerdemokrati og trivslen i bo-ligafdelingen.

Mogens Bentzen, var frem til sidste år formand i Hvidovreparken, Hvidovre Boligselskab. Og en rigtigt god formand, der er på fornavn med stort set alle beboerne. I Hvidovreparken er der mange enlige ældre, nogle enkelte sårbare personer og ganske få unge mennesker. Mogens kender beboerne og ved, hvilke problemer de tumler med – og alle har ofte kunnet få hjælp eller støtte fra Mogens.

Mogens holder julebankospil for alle og sangaftener, hvor han inviterer forskellige aktører til at synge og spille for beboerne. Udover det har Mogens selv skrevet og omdelt 100 udgaver af et beboerblad. Det understøtter kommunikationen mellem afdelingsbestyrelsen og beboerne. Samtidigt arbejder Mogens aktivt for at udbrede kendskab til beboerdemokratiet og gøre andre beboere interesseret i få indflydelse.

Med prisen følger altså 5.000 kr., som skal anvendes til aktiviteter i boligafdelingen.

Om KAB-priserne

KAB uddeler hvert år fire KAB-priser. Tre priser går til beboere, der læg-ger deres hjerteblod i boligafdelingen og bidrager til, at det er godt at bo netop der. Den fjerde pris er en bæredygtighedspris og går til beboere, der har gjort en særlig indsats for at fremme ressourcemæssig bæredygtighed.

Såvel enkeltpersoner som grupper kan modtage en KAB-pris, - eneste krav er, at de har bopæl i en boligafdeling i KAB-fællesskabet og gør en særlig, aktiv indsats. Priserne bliver uddelt på KAB’s repræsentantskabsmøde hvert år i maj - første gang i 1997.

menu
menu