HÅNDBOLDPIGERNE ER MÅSKE FØRST HJEMME VED MIDNAT

HÅNDBOLDPIGERNE ER MÅSKE FØRST HJEMME VED MIDNAT

Mange af pigerne vælger sporten fra når de skal træne så sent om aftenen, skriver THOMAS BERTELSEN:

Det er en helt normal mandag aften og klokken er nu 22.50!

Vi nærmer os tidspunktet, hvor træningstiden i Dansborghallen kommer til sin afslutning og samtidig tidspunktet for, hvornår jeg skal sende piger på kun 17 og 18 år hjem til mor og far. Hjem til afslapning og søvn, så de kan være friske til skole og uddannelse tirsdag morgen. Jeg håber, at pigerne har nået at lave lektier inden de kom til træning.

Pigerne bor forskellige steder i kommunen. Derfor skal nogen nu finde cykelnøglen frem, mens andre skal gå hen til stoppestedet og tage bussen hjem til f.eks. Hvidovre Nord. En enkelt pige bor i Ishøj og andre er så heldige at de ikke bor så langt fra hallen.

Måske kan de piger, der bor i Hvidovre Nord, nå bussen allerede kl. 23.15, hvis de altså skipper badet. Ellers må de vente og tage den næste bus kl. 23.45 og er således først hjemme, når kalenderen siger tirsdag.

Kan vi være det bekendt?

Sådan ser virkeligheden ud for de unge, som ønsker at dyrke idræt i Hvidovre Kommune. Kan vi tillade os at byde dem det?

Nu sidder du nok måske og tænker; Jamen det er da håndboldklubbens egen skyld. Kan klubben ikke bare lade dem træne tidligere? Men nej, det kan klubben ikke. For det er kommunen, som står for at tildele haltider til de forskellige idrætsklubber og haltiderne bliver færre og færre. Vi får simpelthen ikke tildelt nok haltider og derfor ender de ældste årgange med at have disse helt urimelige træningstider. Det paradoksale er, at der bliver flere og flere sportsudøvere. Så på trods af Sundhedsstyrelsen opfordring til kommunerne om at fremme fysisk aktivitet blandt især de unge, er det ikke lykkedes Hvidovre Kommune at skabe plads og muligheder til dette. Vi mangler nemlig ikke sportsudøvere, trænere eller materiel – men VI MANGLER PLADS!

Så hvad er mulighederne? Skal de unge så bare blive væk… Nej, selvfølgelig skal de ikke det. De skal stadig dyrke idrætten og fællesskabet! Men det er på tide, at Hvidovre Kommune får skabt rammerne for et velfungerende idrætsliv i kommunen. Det skylder vi de unge!

Både i Hvidovre Håndbold, men også i mange andre idrætsklubber, er vi så heldige at have en meget stor tilslutning. I Hvidovre Håndbold er tilslutningen så stor, at vi snart er repræsenteret i alle årgange og faktisk også med flere hold i de høje aldersårgange, hvor der historisk set ellers har været et stort frafald. Det er en overordentlig positiv udvikling. Og det skal vi selvfølgelig kunne imødekomme ved at stille nogle ordentlige rammer og vilkår til rådighed for klubber og idrætsudøvere.

Vil se handling nu!

I de sidste +10 år har de ansvarlige politikere, dem der sad med magten og ansvaret, negligeret ungdomsidrætten. Det paradoksale er, at det tidligere borgmesterparti nu foreslår, at der skal laves en 10-årig plan for at forbedre idrætsfaciliteterne i Hvidovre. Bedre sent end aldrig kan man sige. Men vi kan ikke vente yderligere 10 år. Vi vil se handling nu!

Så hermed et opråb til de nyvalgte politikere om at tage ungdommen alvorligt. At tage denne udfordring seriøst, for den tidligere kommunalbestyrelse har svigtet idrætten i Hvidovre.

Det er decideret pinligt, at vores politikere har ladet stå til, således at Hvidovre Kommune er nummer 91 ud af 93, når det kommer til tilfredsheden med idrætsfaciliteterne!

Hvad skal der så til? Vi mangler bedre halfaciliteter. Enten i form af en ny hal med bedre omklædningsfaciliteter eller en ombygning af en allerede eksisterende hal, så der kan skabes mere plads og dermed flere haltider til idrætsklubberne.

For hvis vi bliver ved med at bede piger på 17, 18, 19 år om at træne så sent, så vil de give op og vælge sporten fra – det er konsekvensen. Og det kan Hvidovre Kommune ikke være tjent med.

Så kære politikere – kom ud af busken og tag ansvar for den sunde ungdom.

Med venlig hilsen

Thomas Bertelsen Træner, Hvidovre Håndbold U19

menu
menu