Handicappede ingen adgang

Handicappede ingen adgang

Trafiksaneringen i Naverporten skaber ekstremt dårlige adgangsforhold for handicappede borgere, påpeger beboere i området

Høje kantsten, manglende ledelinjer og nedkørsler samt store hældninger tæt på fortove.

Er man synshandicappet, kørestolsbruger eller gangbesværet, kan det være mere end svært at færdes i Naverporten for tiden. At komme med bussen som kørestolsbruger er direkte umuligt, da der ikke er nedkørsler fra kantstenene ved busstoppestederne.

- Skal borgere i kørestol, rollatorbrugere eller dårligt gående ikke kunne komme på og af bussen? Man kan da ikke udelukke befolkningsgrupper på den måde. Det er da diskriminerende, lyder det fra tre borgere, der alle er bosat i Stationsbyen, og som hver i sær arbejder på at forbedre vilkår for mennesker med handicap.

Hvis man er synshandicappet eller slet og ret dårligt gående kan overgange fra fortove rundt om hjørnerne ved indkørslerne endvidere give problemer. Ledelinjen fra fortovet forsvinder nemlig på hjørnerne, hvor der pludselig er lagt brosten - en del af dem med en kraftigt hældning, så der kan opsamles vand.

Hos Dansk Blindesamfund beskrives tilgængelige gangforhold således:

- Tilgængelige gangbaner og fodgængerområder forudsætter jævne, faste, plane og skridsikre belægninger, der er etableret med en integreret naturlig eller anlagt ledelinje som et orienteringsvenligt, logisk og enkelt forløb, der letter orienteringen og hjælper blinde og svagsynede på vej.

Desuden påpeges det fra Dansk Blindesamfund, at “brosten eller brostenslignende belægninger undgås generelt i gangbaner, da de er ujævne med risiko for, at den hvide stok sætter sig fast”.

Undrer sig

De tre borgere færdes til daglig i området, og de undrer sig meget over, hvorfor forholdene pt. er så ringe for handicappede borgere i Avedøre Stationsby. Ligeledes undrer de sig over, at de midlertidige foranstaltninger ikke er bedre end de er.

- Ved indkørslerne kunne man lægge plader eller andet midlertidigt materiale, så bilerne kan køre ind og ud uden at støde bunden af deres bil mod vejbanen, lyder det fra Lisbeth Andersen.

Det er en problematik, som også blev berørt i sidste Hvidovre Avis, hvor en fjerde beboer i området, Lise Rogér, påpegede problemet. Hun har sidenhen meldt arbejdet med trafiksaneringen til Arbejdstilsynet, fordi hun mener, at der simpelthen ikke er truffet nok sikkerhedsforanstaltninger.

- Ved indkørslerne kan man se skrabemærker i asfalten fra biler, der er stødt på. Der er skarpe kanter, og så er der dybe huller, hvor der er smidt afdækkende plader, der ikke dækker, siger hun blandt andet.

Hvidovre Avis har forelagt problemerne for Hvidovre Kommune, men har pga. ferietiden ikke kunnet få svar.

Avisen følger op på situationen i Naverporten i næste uge.

key

Er man synshandicappet kommer man til at mangle en ledelinje, når man Går fra fortov ud på brostenene. Hældningen på brostenshjørnet kan endvidere gøre det svært at holde balancen.

Er man synshandicappet kommer man til at mangle en ledelinje, når man Går fra fortov ud på brostenene. Hældningen på brostenshjørnet kan endvidere gøre det svært at holde balancen.

menu
menu