Handicappris på vej

Handicappris på vej

Handicappris, der anerkender særlige indsatser for borgere med handicap, forventes uddelt i december 2020

Særlige indsatser, der fremmer livsvilkår og livskvalitet for mennesker med handicap bør hyldes.

Det mener Handicaprådet i Hvidovre, og rådet har derfor søgt om at der etableres en handicapris, der uddeles hvert andet år i forbindelse med FN’s Internationale Handicapdag d. 3. december. Første pris forventes uddelt i 2020.

Det er i første omgang Økonomiudvalget, der skal tage stilling til Handicaprådets anmodning, og derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling.

Passer med handicappolitik

Handicaprådet argumenterer for at der uddeles en pris med, at det vil være i tråd med Hvidovre Kommunens Handicappolitik, hvis hensigt bl.a. er, at sikre borgere med handicap et liv på lige fod med borgere uden handicap.

- Handicapprisen vil generelt bidrage til at skabe opmærksomhed på handicapområdet. Derudover vil prisen være en markering af, at Hvidovre Kommune sætter pris på lokalsamfundets involvering og bidrag til at gøre en forskel for borgere med handicap, skriver Handicaprådet i deres argumentation for at oprette en handicappris.

Målet er altså, at "anerkende, hylde og belønne særlige indsatser", der fremmer livsvilkårene og livskvaliteten for borgere med handicap.

- Handicapprisen skal uddeles til én eller flere ildsjæle, der gør en ekstraordinær indsats for handicapområdet og øger borgere med handicaps muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet, skriver Handicaprådet.

Med prisen uddeles en buket blomster, et diplom samt enten en økonomisk gave på 5.000 kr. eller en gave til samme værdi. Det vil være borgmesteren, formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU), et medlem af SAU samt to medlemmer af Handicaprådet, der udpeger kandidater til prisen. key

menu
menu