har behov for flere liberale kræfter i byrådet

har behov for flere liberale kræfter i byrådet

Som ung politisk aktiv i Hvidovre, føler jeg mig forpligtet til at deltage i samfundet og det fællesskab, der former fremtiden for vores lokalsamfund. Jeg er ofte blevet spurgt, hvordan lokalpolitik kan ændre byen. Svaret er simpelt. Man bruger sin frihed til at stille op eller afgive sin stemme.

Det er vigtigt, hvis vores by skal udvikle sig i den rigtige retning, det gøres ved at man sætter sig ind i situationen, debatten og kulturen. For mig er det soleklart, hvor jeg står. Jeg vil være Hvidovres bolværk mod lange sagsbehandlinger, som hæmmer den enkelte borgers frihed og i særdeleshed de erhvervsdrivende. Hvidovre har brug for en ung liberal stemme. En stemme der vil tage kampen op for en grønnere kommune, med stærk erhvervsvenlighed og et trygt nærområde. Med andre ord er der selvfølgelig brug for flere liberale kræfter i Hvidovre, hvordan skal vi ellers skabe bedre vilkår for erhvervsdrivende og danne grobund for et sundt foreningsliv? Med vækst, skaber vi muligheder, frihed og velstand. Velstand til vores kernevelfærd og frihed til familierne.

De unge borgere i Hvidovre fortjener at blive hørt, og de fortjener en fremtid de kan stole på, fordi Hvidovre skal være den kommune man gerne vil flytte til, og ikke fra. Derfor er jeg at finde på stemmesedlen til kommunal- og regionsvalget i november 2021.

Mathias Rinaldo,

Venstre Hvidovre

menu
menu