Har Hvidovre for mange penge?

Har Hvidovre for mange penge?

Den 29. marts 2016 blev det vedtaget, at der skulle bygges fire parcelhuse i et-plan på Parallelvej 47.

Grundende kunne have indbragt 7,0 millioner til kommunekassen + skatteindtægt fra de familier, som havde bygget hus på grundende. Det ville have skæppet godt i vores kommunekasse, da grunden jo bare har stået tom i mange år.

Nu har man i stedet besluttet at placere 24 boliger til borgere med udviklingsforstyrrelser, som stadig ikke er helt defineret, men kan være skizoide/psykotiske tilstande - midt i et parcelhuskvarter med mange nye tilflyttere som har mindre børn!

Udgift mindst 44-54 millioner + fremtidig drift-/vedligeholdelses omkostninger.

Den 20. august 2018 spurgte jeg kommunen om de havde regnet på - tab af indtægter for de fire grunde + skat fra folk kontra hvad det koster for anbringelse af borgere i andre kommuner kontra omkostninger til opførelse, drift og vedligeholdelse af 24 boliger.

Svar fra kommunen den 10. september 2018:

“Du har spurgt til forskellen på økonomien ved skatteindtægter fra 4 familier kontra besparelse i udgifter ved anbringelse i bofællesskab indenfor kommunens grænser. Jeg kan oplyse dig, at der ikke er fortaget sådanne beregninger, så det ved jeg ikke”.

Imponerende - så forstår jeg bedre alle de uheldige ting, som er sket i kommunen og har kostet os skatteborgere mange penge.

Beboer på Parallelvej

menu
menu