HAR STOR FOKUS PÅ ET GRØNT HVIDOVRE!

HAR STOR FOKUS PÅ 
ET GRØNT HVIDOVRE!

Hvidovre Kommunes direktør GERT NELTH med svar på læserbrev: "Et vildere Hvidovre":

Charlotte Noer Helleberg efterlyser i et læserbrev i Hvidovre Avis den 16. december 2020, at Hvidovre Kommune går foran for at styrke biodiversiteten i kommunen ved at indgå i et partnerskab med foreningen ”Vild med Vilje”.

Vi værner om naturen og artsrigdommen, også i Hvidovre, som har naturskønne områder med vand, skov og mange spændende dyre- og plantearter. Derfor har vi igennem mere end 30 år haft fokus på dette i kommunen, hvor flere grønne områder med buske, træer, græsser og blomster får lov at vokse vildt, ligesom grene og træstammer får lov at ligge i naturen. Det har vi bl.a. gjort i Rebæk Søpark, Langhøjparken, Kystagerparken og Mågeparken. Samtidig bidrager de mange forårsblomster til et rigere insektliv.

Vi har også vores dialogforum ”Det Grønne Råd”, for borgere, lokalpolitikere og andre interessegrupper. Rådet har bl.a. stået bag et samarbejde med den lokale biavlerforening om at sikre bierne gode levevilkår i Hvidovre, og vi fik i 2019 et diplom for at være bivenlig kommune, fordi der blev sået over 10.000 kvadratmeter med vilde sommerblomster. På dagsordenen i oktober 2020 skulle ”Det Grønne Råd” tage stilling til mulig deltagelse i ”Vild Med Vilje”, men mødet er udskudt til januar/februar i år på grund af coronasituationen.

Det er dejligt med borgere, der ønsker at bidrage til et grønnere Hvidovre, og netop derfor har vi puljen ”Grøn By” (som har ansøgningsfrist den 17. januar 2021). Institutioner, borgergrupper, boligforeninger m.fl. kan søge puljen for at få støtte til grønne initiativer, f.eks. som øger biodiversiteten. Puljen har bl.a. givet støtte til et projekt i Avedøre Stationsby, hvor boligselskabet vil gå med i ”Vild Med Vilje” for at få et areal med krat omdannet til noget, der er pænt og bivenligt.

Venlig hilsen

Gert Nelth,

direktør med ansvar for kultur-, teknik- og arbejdsmarkedsområdet

menu
menu