Havmiljøet i Køge Bugt er under pres

Havmiljøet i Køge Bugt er under pres

Christiansborg-konferencen om ”En maritim naturnationalpark i Øresund” bragte nyt lys over Køge Bugts særlige problemer. Viceborgmester Søren Friis Trebbien repræsenterede Hvidovre i panelet

Hvidovres viceborgmester Søren Friis Trebbien (K) var linet op i panel med de øvrige Køge Bugt-borgmestre, som ønsker en samlet vurdering af miljøbelastningerne i forlængelse af Lynetteholm-projektet og Hvidovres vision om ni øer, som bl.a. vil påvirke strømforholdene i bugten ud for Avedøre Holme.

Unikt havmiljø nord for København

Pointen er at stop for bundtrawling allerede fra 1930’erne har bevaret et godt havmiljø for fisk og planter. Faktisk har det gjort Øresund nord for København til et unikt havbeskyttelsesområde, med stor international bevågenhed. I Køge Bugt syd for København der imod har årelang sandsugning og dumpning af slam fra bl.a. Lynetteholm været med til at forstyrre bugtens sårbare brakvandstilstand. Køge Bugt-borgmestrenes alliance for en helhedsløsning i Øresund var det centrale politiske omdrejningspunkt på konferencen. Se viceborgmester Søren Friis Trebbiens indlæg på konferencen på hvidovreavis.dk (videoer)


menu
menu