Havnens mole er tæt på slidt op

Havnens mole er tæt på slidt op

Udbedring af mole og havnebassin kan koste op mod 20 mio. kr. - foreløbig anbefales at forlænge spunsvæggens levetid for 400.000 kr.

En foreløbig reparation af molen vil koste 3 mio. kr. og en udskiftning af molens spunsvæg i hele havnen vil koste op mod 18 mio. kr. Foreløbig anbefaler Hvidovre Kommunes forvaltning imidlertid, at der bruges 400.000 kr. på at forlænge den del af molen, der endnu ikke er helt tæret.

Det er den nedslående melding, efter en tilstandsvurdering af hele kajkonstruktionen i havnen er færdiggjort.

- Spunsen er flere steder krakeleret og andre steder er den begyndt at tære. På de strækninger, hvor spunsen ikke er så tæret endnu, anbefaler rådgiverne, at der opsættes anoder for at forlænge levetiden af spunsen, lyder det i den sagsfremstilling som Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til i går.

Udskiftning af 105 meter

Rådgiverne vurderer, at det koster omkring 0,4 mio. kr. at sætte anoderne op og fjerne de gamle. Forlængelsen af en del af spunsens levetid er dog ikke det eneste, der skal gøres ved molen.

- Rådgiverne anbefaler, at spunsen skal udskiftes på de sidste 105 meter på den nordlige mole. Dette skal ske snarest muligt og inden for det kommende år. Pris for udskiftning af spuns på de 105 meter er cirka tre millioner kr., lyder det fra kommunens forvaltning.

Og trængslerne fortsætter, for tilstandsvurderingen når også frem til, at den øvrige spuns i havnen skal udskiftes i løbet af de næste fem år.

- Estimeret pris for udskiftning af spuns i hele havnen er mellem 11-18 mio. kr., lyder det i sagsfremstillingen.

Fortove kan styrte i vandet

Desuden vurderes det, at der ydermere er problemer med forankringen af spunsen, hvilket kan betyde, at fortove langs molen kan risikere at styrte i vandet, hvis der kommer tunge køretøjer tæt på molen.

Dertil anbefaler rådgiverne, at kajhøjden hæves og at havnebunden udgraves.

- Rådgiverne anbefaler, at havnebassinet uddybes fra kajkant og en bådlængde ud. Dette anbefales gjort i hele havnen, således at vanddybderne bliver øget til 1,5 meter. Pris ca. 0,6 mio. kr. forudsat at det opgravede materiale kan flyttes længere ud på åbent hav, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Samlet set vil en udbedring af havnens mole, kajkantens højde og havnebassinets dybde løbe op i ca. 20 mio. kr. afhængigt af, hvilken løsningsmodel, der vælges. Fra Hvidovre Kommunes forvaltningsside, lægges der op til, at beløbet afsættes på investeringsoversigten og at der i 2020 tages stilling til en endelig løsningsmodel.

Sagen skal også behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

red

menu
menu