HBC har mistet en af gamle pionerer

HBC har mistet en af gamle pionerer

Anders Kaas og Carsten Werge fra Hvidovre Badminton Club skriver mindeord om Ivan Bentsen som afgik ved døden onsdag den 13. maj:

HBC har mistet én af pionererne fra HBC-hallens etablering, Ivan Bentsen, der døde natten mellem tirsdag og onsdag i sidste uge, efter kort tids indlæggelse på Glostrup Hospital.

Ivan blev 80 år i marts måned, og måtte p.g.a. Corona-virussen holde en stille fødselsdag hjemme i lejligheden i Rosenhøj, kun omgivet af Inger og døtrene ”Bøvs” (Karin) og ”Sjoske” (Jeanet), - Ivan havde det jo med at give sine nærmeste og elskede familie søde øgenavne!

Som ganske ung knægt var Ivan én af hjælperne i forbindelse med at HBC-medlemmerne selv byggede vores dejlige HBC-hal med tre baner og første del af restauranten. I slutningen af ”tresserne” havde Ivan og ægtefællen Inger ligeledes jobbet som inspektør og restauratør i HBC. Mange af de dengang unge HBC’ere kan med garanti huske de mange gode timer i HBC, som parret var en stor del af.

Ivan har desuden været en del af HBC’s forskellige udvalg, hvor han med stor entusiasme og ildhu, stod for de første større andespil og forårsfester i HBC. Altid var var klar til at gøre en indsats for klubben, og gerne med Inger som trofast hjælper.

Når HBC kaldte til ”Old timer” komsammen, hvor de ”gamle” HBC’ere mødtes i HBC-hallens restaurant, var Ivan og Inger altid at finde blandt deltagerne.

De sidste mange år var Ivan ligeledes en del af ”Butterfly klubben” i HBC. Denne ”rafleklub” blev reetableret i 2001. Ivan var også med til at stifte klubben første gang, da de medlemmer som havde bygget hallen, etablerede den, lige efter hallens færdiggørelse.

Vores tanker går til Inger og døtrene – æret være Ivans minde!

menu
menu