helt efter bogen

helt efter bogen

Direktør for Børen- og Velfærdsområdet, Susan Bjerregaard, reagerer her på påstand om ulovlighed i udbud:

- Det er korrekt, at Hvidovre Kommune har tilknyttet en ekstern udbudsrådgiver, som har stor erfaring med udbud på hjemmehjælpsområdet. Det har vi gjort for at sikre, at kommunens udbudsproces forløber helt efter bogen, og kommunen får den bedst egnede private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp til vores borgere.

Jeg vil gerne bemærke, at udbudsrådgiverens rolle kun er at facilitere processen i udbuddet for kommunen. Det indholdsmæssige står 100 pct. for kommunens regning. For eksempel danner kommunens kvalitetsstandard fra 2019 på sundheds- og ældreområdet baggrund for kravspecifikationen i udbuddet.

Hvidovre Kommune benytter i øvrigt løbende konsulentbistand, når det er nødvendigt. Sådanne dispositioner kræver som udgangspunkt ikke politisk godkendelse i udvalg eller Kommunalbestyrelsen, så længe udgifterne kan afholdes indenfor de til formålet budgetterede midler, og der ikke er behov for ekstrabevillinger hertil.

menu
menu