Helt op til skellet..

Helt op til skellet..

Der bygges i 3 etager på Gammel Køge Landevej, selv om en gammel servitut angiveligt låser byggemuligheder til max 1. sal og kvist. Nabo har kæmpet mod byggeri i årevis og stævner nu ejeren af grunden

Der er ikke meget luft mellem Anita Ebbings hus og den kommende naboejendom, der netop nu er ved at blive opført på Stjernekro-grunden - Gammel Køge Landevej 316. Faktisk er der kun 2 meter fra vinduet i gavlen på hendes 1. sal og hen til det, der på nuværende tidspunkt ser ud til at blive gavlen i naboejendommen.

Det er Anita Ebbing selvsagt ikke videre begejstret for. Altså, at hendes udsyn skal begrænses så voldsomt. Og derfor har hun i årevis kæmpet for, at der ikke ville blive givet tilladelse til, at byggeriet blev opført i den højde, som det er planen. Altså 3 etager. Men det er der givet kommunal og politisk tilladelse til, og det hænger sammen med, at der i byplanvedtægten for området står, at der må bygges i 3 etager på grunden.

- Ikke nok med, at der bygges virkelig tæt på mit hus. Der vil også komme helt ekstrem indsigt i min have fra sådan en bygning, siger Anita Ebbing, mens hun kigger ud af vinduet fra første sal og ser ned på sin egen baggård.

Det kommende byggeri ligner i højde meget de øvrige boligblokke på strækningen på Gammel Køge Landevej mellem Stillidsvej og Dansborg Allé. De er opført efter bestemmelserne i Byplanvedtægt 9H, der er fra 1959 og gældende for området.

Overset servitut?

Problemet er bare, at der i følge Anita Ebbing og hendes advokat, er en servitut der fastslår, at der ikke må bygges mere end 1. sal og kvist på eventuelle nye ejendomme i området. Den servitut har en anden bagbo til byggeriet også troet gjaldt, da han og hans kæreste købte deres hus på Stillidsvej i juni 2017. Deres grund ligger op til både Abita Ebbings grund og grunden på Gammel Køge Landevej 316.

- I følge den rådgivning, som vi fik ved købet, så er servitutten ikke aflyst. Den er stadig gældende, det står højt og tydeligt i tinglysningen, siger Simon Kristensen, der derfor bakker Anita Ebbing op i sagen.

Hvem der står bag servitutten er uklart, og det kan være et springene punkt for om den kan aflyses. Men i følge et brev fra Hvidovre Kommune til Anita Ebbing fra 2009, mener Hvidovre Kommune ikke, at det er kommunen, der er påtaleberettiget.

- Kommunen er ikke påtaleberettiget i henhold til servitutten og har i øvrigt ingen kompetence til at træffe beslutning om ophævelse af servitutten, lød det fra Hvidovre Kommunes daværende juridiske kontor.

Yderligere skriver Hvidovre Kommune i brevet, at det er ejerne selv, der kan træffe beslutning om at ophæve servituttens bestemmelser. Og i en en af servituttens bestemmelser står, at der ikke må bygges højere end 1. sal og kvist.

- Paa Parcellen maa ikke bygges Huse højere end Stue, 1 ste Sal og Kvist og Bygningen paa Parcellen skal ligge mindst 15 alen fra Vejen, lyder det i servituttens §3 stk. a, der er stemplet 16. maj 1935.

For Anita Ebbing er det soleklart, at servitutens bestemmelser gælder. Hun er så overbevist om servitutens rigtighed, at hun har hyret en advokat til at sikre hendes ret til, at hendes hus ikke bliver nabo til et 13 meter højt byggeri, der begrænser hendes udsyn fra vinduet og skaber store indsigtsgener til hendes baggård.

Lidt anderledes ser ejeren af grunden, HPD Group, på situationen. For HPD Group er der ingen tvivl om, at byggeriet ligger inden for byplanvedtægtens bestemmelser og at der ikke er en servitut der begrænser byggeriet.

- Det er rigtigt, at vi har modtaget et brev om at stoppe byggeriet, men vi mener ikke, at der ikke noget, der taler for at stoppe byggeriet. Vi mener, at servitutten er ændret og aflyst med byplanvedtægten, siger Dan Jacobsen, der er direktør og udvikler i HPD Group.

Han tilføjer, at advokaten nærmere skal henvende sig til Hvidovre Kommune, der oprindeligt har givet tilladelse til byggeriet.

Det siger Hvidovre Kommune

Fra Hvidovre Kommune er meldingen imidlertid ganske klar.

- Behandling og kontrol af servitutter er ikke en del af byggesagsbehandlingen. Servitutter er som udgangspunkt privatretlige aftaler, lyder det i et skriftliget svar fra Hvidovre Kommune på Hvidovre Avis' spørgsmål til servitutten.

Hvidovre Kommune fastslår desuden, at bebyggelsen opføres efter byplanvedtægtens og bygningsreglementets bestemmelser.

- Hvidovre Kommune oplyser i byggetilladelserne, at ansvaret for overholdelsen af servitutter påhviler ejeren af ejendommen, og at det er ejerens ansvar at overholde eller aflyse servitutter, skriver Hvidovre Kommune.

key

Anita Ebbing ønsker ikke at blive nabo til et 13 meter højt byggeri, der begrænser hendes udsyn fra vinduet og skaber store indsigtsgener til hendes baggård.

Anita Ebbing ønsker ikke at blive nabo til et 13 meter højt byggeri, der begrænser hendes udsyn fra vinduet og skaber store indsigtsgener til hendes baggård.

menu
menu