Her kan der komme ny asfalt

Her kan der komme ny asfalt

Et mangeårigt vejefterslæb vil blive indhentet med asfaltarbejdet i 2019

Naverporten, Vigerslev Allé, Allingvej og Grønholtvej i Risbjergkvarteret er nogle af de veje i kommunen, der formentlig kan se frem til ny asfalt i 2019.

De ovennævnte veje var i hvert fald oplægget fra Hvidovre Kommune, da det politiske Teknik- og Miljøudvalg i går drøftede, hvordan der skal prioriteres, når der i 2019 skal lægges asfalt for ca. 13 mio. kr. på Hvidovres veje og cykelstier.

Valget af veje beror på en beregning og en faglig vurdering af de enkelte veje og cykelstier, samt om fortove og kantsten på de udvalgte strejkninger desuden har behov for en forbedring.

I forhold til asfalt på veje i Risbjergkvarteret er der dog en særlig udfordring, idet flere veje er bygget med betonplader under asfalten.

- Det er dyrere at renovere veje med betonplader under asfalten end øvrige veje, da der skal udføres en del forarbejder inden asfaltslidlaget kan udlægges. En ny delstrækning på Grønholtvej vil få en gennemgribende renovering, lyder det i den dagsorden, som politikerne har fået forelagt.

I følge Hvidovre Kommune har det store vejefterslæb med dårlige og hullede veje ændret sig.

- Tilstanden er blevet bedre og det forventes, at efterslæbet bliver indhentet ved asfaltarbejderne i 2019. Herefter er det vigtigt at sikre det rette budget, så kommunen ikke igen får dårlige veje, lyder det til politikerne.

key

menu
menu