Hjemmeplejen skærer midlertidigt ned på rengøringen

Hjemmeplejen skærer midlertidigt ned på rengøringen

Nogle borgere må lige nu undvære den sædvanlige hjælp på grund af håndteringen af corona-virus

Ligesom i andre dele af sundheds- og plejesektoren har corona-virus i længere tid lagt et pres på Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune. Her har der været flere opgaver med smittehåndtering, og mange ansatte har været fraværende, fordi de f.eks. har børn, der er syge. De tilbageværende kolleger har måttet løbe endnu stærkere, og nu er presset blevet så stort, at Hjemmeplejen har set sig nødsaget til at prioritere i de opgaver, der løses. Det betyder, at nogle borgere i en periode kan få aflyst en eller flere rengøringer.

– Denne disponering er mulig, fordi der i december på grund af corona-situationen blev indført en nødretsbekendtgørelse på området, men jeg vil gerne understrege, at vi lægger meget stor vægt på, at borgerne ikke udsættes for en sundheds- eller sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med en midlertidig omprioritering af hjemmeplejens service, siger centerchef for Sundhed og Ældre, Nicolai Kjems.

Han pointerer, at der netop kun er tale om en ændring i forhold til rengøring. Borgere, der får hjælp til opvask, affald, tilberedning af mad, indkøb, tøjvask og personlig pleje vil fortsat få det, og det kommer an på en individuel vurdering, om den enkelte borger kan undvære en eller flere rengøringer.

– Hos nogle borgere vil det ikke være sundhedsmæssigt forsvarligt at aflyse rengøringer, og der fortsætter de naturligvis uændret, siger Nicolai Kjems.

Også den private leverandør Human Care har med nødretsbekendtgørelsen mulighed for at aflyse rengøringer, hvor de mener, det er forsvarligt.

Alle borgere, der er visiteret til hjælp til rengøring, får direkte besked.

menu
menu