Hjertemotion i Sundhedscentret

Hjertemotion i Sundhedscentret

Start på nyt hold Hjertemotion – onsdag den 2. februar 2022

Hjerteforeningen ønsker at hjælpe borgere med hjertesygdom med livslang rehabilitering, og det sker bedst i lokalområdet, hvor borgeren bor.

Hjertemotion har til formål at støtte borgere med hjertesygdom til et aktivt hverdagsliv med motion og hjertesunde vaner, og er Hjerteforeningens motionstilbud til hjertepatienter efter at de er færdig behandlet på et sygehus.

Hjertemotionsholdet mødes en gang om ugen til 1 times motion efterfulgt af en ½ time socialt samvær og erfaringsdeling.

Hjertemotion er motion i trygge rammer, der varetages af en fysioterapeut. Træningen tilrettelægges af fysioterapeuten, og der er mulighed for at få gode råd og vejledning, mens du motionerer.

Hjertemotionsholdet er et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Hvidovre Kommune, og træningstiderne er onsdage kl. 17.45 - 19.15 med start onsdag den 2. februar 2022. Holdet supplerer det eksisterende mandags hold kl. 17.00 -18.30.

Man træner i Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovrevej 272, og prisen er 450 kr. for 16 gange (for hele forårssemesteret).

Tilmelding skal ske pr. mail til formand Jann Larsen, på mail: jann.larsen@mail.dk eller tlf: 36 41 06 13.

menu
menu