Høring om ændret planlægning for Parallelvej 47

Høring om ændret planlægning for Parallelvej 47

I sidste uges avis spørger Raza Mustafa på vegne af Grundejerforeningen Nymarken, hvorfor man ikke er blevet hørt om kommunalbestyrelsens tanker om at placere et bofællesskab på Parallelvej 47. Svaret er, at både naboer og andre interesserede er inviteret til en høring netop nu. En forudgående høring om at ændre kommuneplanen foregår i perioden 3.- 31. maj, og de nærmeste naboer og grundejerforeninger blev orienteret direkte om dette den 3. maj.

Den forudgående høring blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019, og meningen er, at få udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2016 og sidenhen en ny lokalplan for Parallelvej 47A-D. Lokalplanen skal give mulighed for at opføre et bofællesskab som tæt-lav boligbebyggelse i én etage.

Alle er velkomne til at komme med bidrag til høringen. Man kan se debatoplægget og læse nærmere om, hvordan man kan sende høringssvar på forsiden af kommunens hjemmeside, hvidovre.dk, under “Høringer og afgørelser”.

Venlig hilsen

Center for Plan og Miljø Hvidovre Kommune

menu
menu