Høring om Bymidten medfører syv ændringer

Høring om Bymidten medfører syv ændringer

Der skal være mulighed for lysskilte, naboer kan risikere ekspropriation, tagene skal være flade og mindst muligt miljøbelastende - og så skal der i god tid undersøges for arkæologiske fund i området - så byggeriet ikke forsinkes af byggestop.

Det er nogle af de ændringer, der lægges op til i den kommende lokalplan for Risbjerggård og det kommende bymidteområde i Hvidovre. I alt foreslår Hvidovre Kommunes administration syv ændringer, hvoraf tre drejer sig om skiltning og belysning på skiltning. Derudover foreslås også, at der i et af lokalplanens delområder må bygges maksimalt i 10 meters højde.

Lokalplanen har været i høring fra januar og frem til midten af februar og nu skal der således tages politisk stilling til lokalplanen. I første omgang i Bygge- og Planudvalget og derefter i Økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.

menu
menu