Holmene:

Holmene:

Kommunen håber på overskud på 1 milliard

En udvidelse af Avedøre Holme med i alt ni holme vil få stor betydning for Hvidovre.

Hvor stort det økonomiske afkast vil være, er svært at gætte på, men for Hvidovre Kommunes direktør for Kultur, Vækst og Miljø Gert Stephan Nelth er der dog ikke tvivl om, at Holmene vil blive et kæmpe aktiv for Hvidovre - både hvad angår miljø og økonomi.

Inden det kan realiseres er der dog nogle knaster, der skal høvles ned.

Hvorfor er det vigtigt, at den nuværende og kommende regering bakker op om projektet?

- Regeringens opbakning er aldeles vigtig. Det handler om, at vi skal have en anlægslov bag projektet. Derfor er det vigtigt, at vi har bred politisk opbakning til planerne, siger Gert Stephan Nelth til Hvidovre Avis.

Han tilføjer imidlertid, at der også er en anden mulighed, nemlig at der bruges en såkaldt godkendelsesmodel, for at få gennemført projektet. Den førstnævnte anlægslov mener direktøren imidlertid vil gøre arbejdet lettere for Hvidovre Kommune.

Anerkender trafikproblemer

En anden problemstilling, der er påpeget fra alle kanter, er områdets trafikale udfordringer. Hvordan mener Hvidovre Kommune, at det problem løses bedst?

- Vi anerkender, at det er et problem, og vi har hele tiden sagt højt, at det er en forudsætning for at det kan fungere, at det problem løses. Heldigvis er der jo i forbindelse med finansloven afsat penge til en forundersøgelse af trafikløsninger. Vi har desuden haft en række dialoger med Vejdirektoratet og arbejder allerede nu på en række scenarier, siger Gert Nelth.

Hvad løsningen bliver helt konkret, kan han imidlertid ikke sige noget om endnu, men han vil gerne fortælle om en af løsningsmulighederne.

- I virkeligheden er der rigtig mange løsningsmuligheder, så spørgsmålet er mest, at få valgt den løsning, der generer den øvrige trafik mindst. Men en del af løsningen på trafikudfordringen kunne være at lave ekstra spor og afkørsel i forbindelse med den stormflodssikring og sluseløsning, der skal laves ved Kalvebodbroen, siger Gert Nelth.

Han understreger dog også, at der kommer til at gå nogle år, før udbygningen kan tages i brug, og at der derfor er nogle år til at tænke trafikløsninger grundigt igennem. Indtil videre er det Vejdirektoratet, der laver målinger og beregninger.

Spildevandanlæg til Hvidovre

Med planerne om Holmene blev det desuden offentliggjort, at spildevandsanlægget Lynetten skal flyttes til den første og største ø af Holmene: Green Tech Island.

Slipper Københavns Kommune ikke bare let af med et pladskrævende anlæg, så de i stedet kan etablere boliger og opkræve skatteindtægter?

- Ideen om Green Tech Island, hvor rensningsanlægget skal ligge, blev født for 2,5 år siden, hvor vi intet kendte til Lynetteholmene. Dengang havde vi et møde med Biofos, der var udfordret med anlæggene i Hovedstadsområdet, fordi de er underdimensionerede og utidssvarende, siger Gert Stephan Nelth.

Han påpeger derfor, at anlægget fra Lynetten ikke er blevet tørret af på Hvidovre, men derimod er en mulighed for, at Hvidovre kan brande sig selv inden for miljøområdet.

- Der kommer i alt til at ligge tre anlæg på Green Tech Island. Lynetten, Damhusanlægget og Biofos, som til sammen kan blive så stort et anlæg, at man kan udvinde alle de stoffer, der overhovedet kan udvindes af spildevand. F.eks. fosfor, der kan bruges til gødning i landbruget. Og når spildevandet renses, kan man opsamle gasser, der kan udledes i naturgasnettet, som der dermed kan tjenes penge på. Varmen fra slammet kan desuden omdannes til elektricitet og udvindig af stoffer fra slammet kan, ligesom fosfor, bruges til gødning i landbruget, forklarer Gert Nelth.

Om Hvidovre Kommune får en økonomisk fordel ud af det, mener han ikke man på nuværende tidspunkt kan sige, men han er ikke i tvivl om, at anlægget miljømæssigt vil være en gigantisk fordel.

Økonomien...

Og mens fordelen ved at Lynetten kommer til Hvidovre måske primært er miljømæssigt, så er der til gengæld en konkret økonomisk fordel ved at etablere de øvrige otte holme.

- Det er økonomisk interessant for Hvidovre, fordi vi får ejendomsskat, dækningsskat og en andel af selskabskatterne i indtægt, fortæller han.

De konkrete tal er på nuværende tidspunkt usikre, men de foreløbige beregninger mener direktøren tegner et billede af, at der kommer et overskud til Hvidovre Kommune.

- I anlægsfasen bliver udgifterne finansieret af de såkaldte gatefees, man får for at modtage jorden. Vi har regnet konservativt, for at gøre projektet modstandsdygtigt, og er nået frem til ca. 2,7 mia. kr., fortæller han.

Der vil dog også være udgifter for Hvidovre Kommune. F.eks. når der skal anlægges infrastruktur med veje og broer samt lægges kabler med mere. Her anslår Hvidovre Kommune at udgifterne løber op i en lille halv mia. Den udgift skal dog finansieres af salgsindtægterne, som vurderes til at beløbe sig til 1,4 mia. kr.

- Det er grove tal, der kan ændre sig rigtig mange gange, så der er naturligvis en usikkerhed ved dem. Men da vi overvejede og drøftede projektet, var vi enige om, at det er fint, hvis projektets overskud er en lille milliard kr., siger Gert Stephan Nelth.

Ud over milliarden vil der desuden være de løbende indtægter, som de førnævnte ejendomsskatter, dækningsbidrag og andelen af selskabsskatterne.

- Det er enormt usikkert, og det er usikkert, hvor meget vi får lov til at beholde i forhold til f.eks. udligningsordninger, men årlige indtægter for 100 mio. og driftsudgifter på ca. 25 mio. kr. er, hvad vi mener er realistisk, siger Gert Stephan Nelth.

Lokal arbejdskraft?

Med Holmene er målet, at der skal etableres op mod 380 virksomheder, som samlet skal bruge 12.000 medarbejdere

Kan Hvidovre Kommune selv levere medarbejdere til den form for virksomheder, som man gerne vil have på Holmene?

- Vi leverer i dag selv en del medarbejdere til Avedøre Holme, og de dækker alle mulige kategorier af arbejdskraft og uddannelsesniveauer. Men det er rigtig, at det lige nu generelt er svært at finde kvalificeret arbejdskraft. Men tanken var også, at dem der arbejder på Holmene får øjnene op for Hvidovre og så bosætter sig i kommunen, siger direktøren.

Han tilføjer, at der allerede nu er ved at ske et skifte i uddannelsesniveauet i Hvidovre, men at Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt ikke har et konkret bud på, hvordan kommunen kan sikre, at Holmene tiltrækker lokal arbejdskraft.

key

n

n

menu
menu