HUSK - STEM TO GANGE!

HUSK - STEM TO GANGE!

En opfordring fra Hvidovreborgeren ERIK J.M. PEDERSEN:

Nu er spændingen udløst om folketingsvalget, som finder sted Grundlovsdag den 5. juni 2019. Inden da har vi valg til Europa-Parlamentet på søndag den 26. maj 2019. Det er vigtigt, at vi som ansvarlige borgere bruger vores demokratiske stemmeret begge gange.

Folketingsvalg har normalt stor valgdeltagelse. Med valg til Europa-Parlamentet er det lidt anderledes. I 2014 var valgdeltagelsen i EU som gennemsnit 42,61 %, men i Danmark noget højere med 56,32 %.. Det er dog langt under vores stemmeprocent til Folketinget. Det skal vi gøre bedre denne gang.

En vigtig årsag er, at vi ser mange vælgere i Europa og i Danmark søge væk fra de etablerede partier og ud på fløjene med ofte populistiske synspunkter. Hertil kommer, at en stor del af vores lovgivning enten kommer direkte fra EU eller er afledt af EU’s beslutninger.

I Hvidovre har vi et blomstrende erhvervsliv, tænk blot på Avedøre Holme og de visioner vores borgmester og andre har for den kommende udvikling af Holmene som industriområde for Københavnsområdet. Det gælder eksport med indtægter til Danmark og skabelse af nye arbejdspladser med indhold af (livs)kvalitet.

Undersøgelser har vist, at ca. 500.000 arbejdspladser i Danmark i dag er relateret til EU.

Hvis du vil vide mere, er det en god ide at se på Europa-Parlamentets valghjemmeside: dennegangstemmerjeg.eu

Venligst fra

Erik J. M. Pedersen

Næstformand i Europabevægelsen i Københavns Omegn

menu
menu