HVAD ER DE NÆSTE SKRIDT?

HVAD ER DE NÆSTE SKRIDT?

Debatindlæg af LARS J. KNUDSEN, formand for Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen:

Hvidovre Kommunes kommende Kultur- og Fritidspolitik fremsætter en række flotte visioner og ambitioner om at skabe bedre rammer og vilkår for foreningsidrætten. Dette ud fra en politisk anerkendelse af, at foreningslivet i Hvidovre er en hjørnesten i visionen om, at alle borgere skal have mulighed for at indgå i et idrætsfællesskab og være fysisk aktive. Men hvis der ikke kommer politisk handling bag visionerne, bliver denne politik blot ved de flotte formuleringer.

Bedre fysiske rammer og vilkår for foreningsidrætten

Hvidovre Idrætsforenings fodboldafdeling (HIF) har mere end 1.200 aktive medlemmer (2019) og er dermed én af Hvidovre Kommunes største idrætsforeninger. Vi oplever, ligesom andre store idrætsforeninger i Hvidovre, et stigende pres på faciliteterne i takt med den stigende efterspørgsel fra børn og unge. De ønsker at være en del af foreningsfællesskaberne, men vi har desværre ikke kapacitet til at imødekomme alle ønsker. Det resulterer desværre i en venteliste for mange børn, og et frafald for flere unge. Større kapacitet og bedre fysiske rammer er derfor en væsentlig forudsætning for, at vi kan komme ventelister til livs, invitere flere børn indenfor og fastholde unge i idrætsmiljøerne.

Samarbejde om udvikling

Det er vigtigt at understrege, at HIF ikke ønsker at fremsætte urealistiske krav og ønsker, som politikerne alligevel ikke kan imødekomme pga. manglende økonomi eller måske især loftet på anlægsrammen. Med det sagt, kan vi sagtens komme videre med idrætten i Hvidovre sammen.

Jeg vil gerne opfordre Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune til at tage initiativ til at invitere de store og toneangivende idrætsforeninger med ventelisteproblematikker ind til en fælles dialog, hvor vi sammen formulerer en række konkrete og realistiske forslag til hvordan vi kan få flere børn og unge med - uden at det kommer til at omhandle urealistiske investeringer i nye idrætsfaciliteter. Der skal være fokus på at benytte og effektivisere brugen af de allerede eksisterende faciliteter, samt fremsætte gode og effektive forslag, der kan lade sig gøre i de kommende år og indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Flerårig plan for udviklingen af børne- og ungeidrætten

For at sætte handling bag ordene og de flotte formuleringer i den nye Kultur- og Fritidspolitik har vi sammen med kommunen brug for at udarbejde en flerårig plan i fællesskab.

Der skal tages nogle beslutninger om at håndtere de problemstillinger, som især de store idrætsforeninger med ventelister står med i deres hverdag. Der er brug for et tæt samarbejde mellem foreningerne og kommunen ift. udviklingen af foreningsidrætten i kommunen, hvor vi sammen sætter fokus på at imødegå idrætsforeningers ventelister. Det gøres ved at kommunen og politikerne forstår foreningernes vilkår og er åbne over for de realistiske ønsker, som vi har. Ellers vil den stigende efterspørgsel fra især lokalt bosiddende børn og unge blot resultere i endnu længere ventelister.

Venlig hilsen

Lars J. Knudsen,

formand

HIF Fodboldafdeling

menu
menu