HVAD KOSTER DET?

HVAD KOSTER DET?

Hvidovre Avis havde i sidste uge en artikel hvoraf det fremgår hvor meget det vil koste ekstra at få hentet sit affald, afhængigt af hvor langt fra skel ens beholdere står. Det kunne være interessant at få at vide af Hvidovre Kommune, hvor meget en haveejer ville kunne spare årligt såfremt haveejere selv kørte sine beholdere helt ud til skraldebilens aflæsningssted og tilbage igen?.

Erling Bo Sørensen

menu
menu