Hvidovre-dreng vinder fornem uddannelsespris på Niels Brock

Hvidovre-dreng vinder fornem uddannelsespris på Niels Brock

Thomas Kjelgaard Lolholm Jensen fra Hvidovre dimitterede torsdag den 25. juni 2020 fra Handelsgymnasiet JTP, Niels Brock i København med en sjælden udmærkelse på eksamensbeviset. Ved dimissionen, der blev afholdt på Børsen, modtog Thomas, sammen med sin gruppemakker, Dansk Erhvervs Talentpris 2020. Prisen gives til en gruppe, der en løst en konkret opgave og problemstilling. Med prisen følger et beløb på 25.000 kr. til deling.

I år dimitterede næsten 800 studenter fra Niels Brocks fire handelsgymnasier i København, og ud af det rekordstore antal studenter blev 11 studenter hædret for at have ydet en ekstraordinær indsats gennem studietiden. En af disse er Thomas Jensen, der sammen med sin gruppemakker Nicolai Nielsen modtog Dansk Erhvervs Talentpris 2020.

Prisen gives til en studiegruppe på Niels Brock, der har løst en opgave og problemstilling med afsæt i områderne ”handel og økonomi, etik og digitalisering”. Eleverne arbejde med en aktuel problemstilling for udvalgte Dansk Erhverv virksomheder. Case-virksomheden var BDO Danmark.

Om baggrunden for indstillingen til Dansk Erhvervs Talentpris siger rektor Peter Westergaard:

- I den skriftlige rapport har gruppen demonstreret et højt taksonomisk niveau og udvalgt de mest relevante metoder til at opstille værdiskabende løsninger. De har vist en særdeles glimrende forståelse af forretningsmæssige udfordringer og kritiske succesfaktorer. Ved den mundtlige præsentation evnede gruppen at fremstille meget komplekse problemstillinger, og på et højt niveau at analysere og vurdere markedsmulighederne.

Om prisen

Dansk Erhverv og Niels Brock Fonden besluttede sidste år at oprette et særligt legat, Dansk Erhvervs Talentpris. Legatet gives til en studiegruppe, der har løst en konkret opgave og problemstilling med afsæt i områderne ”handel og økonomi, etik og digitalisering”. Hensigten er at styrke elevernes forståelse af etik i en erhvervsøkonomisk kontekst. Det er Niels Brock Fonden, der står for uddelingen af Dansk Erhvervs Talentpris.

menu
menu