Hvidovre - en grøn bydel

Hvidovre - en grøn bydel

Hvor er Hvidovres grønne dagsorden?

2019 vil for mange blive husket som året hvor klimaet endelig kom på den politiske dagsorden. Folketings- og Europarlamentsvalget viste med stor tydelighed at klimaet er et emne der berører mange mennesker.

Men det er svært at se konkrete initiativer på dette nogle steder i Hvidovre Kommune.

Hvad er Hvidovre Kommunes plan for en grøn og nødvendig omstilling?

Der bliver i det nye budgetforlig fra Hvidovre Kommune sat penge af til el-delebiler og lidt flere træer langs vejene, ligesom den grønne pulje bliver forøget.

Alt sammen fine udspil, men langt fra nok. Hvis Danmark skal lykkes med at nedsætte vores CO2 udledning med 70 % skal alle komme ind i kampen - også kommunerne.

Den nye planstrategi fra Hvidovre lover også godt og har mange fine visioner, men mangler flere konkrete forslag til hvordan der kommer handling bag ordene.

Listen med mulige tiltag er lang og det kan kun gå for langsomt med at komme i gang.

BYGNINGERNE:

Byggebranchen står for 35 % af Danmarks C02 udledning. Dette er en samlet procentsats for både nybyg og eksisterende bygningsmasse.

For at nå målet om 70 % reduktion indenfor de næste 10 år, kan vi derfor ikke komme udenom byggebranchen og vores bygninger – heller ikke i kommunalt regi.

Heldigvis er dette også et sted hvor vi kan gøre rigtig meget og ikke behøver at opfinde nye tiltag.

Som en start bør det offentlige byggeri gå foran og som minimum være bæredygtighedscertificeret. Derudover kan kommunen igennem lokalplaner stille større krav til såvel professionelle som private bygherrer omkring bæredygtighed i byggeriet.

I lokalplanerne kan der eksempelvis stilles krav til bygningernes fleksibilitet og materialer, de grønne områder samt til boligformerne.

Vi har i Danmark i flere år stillet større og større krav til en bygnings energiudledning, hvilket er lykkedes så godt at nye bygninger ikke kan blive mere energioptimeret. I dag består 50 % af en bygnings C02 udledning i valget af materialer. Især vægter stål og beton tungt i denne beregning og der kan derfor vindes rigtig meget ved at fremme træbyggeri fremfor beton eller ved at genbruge flere materialer

Et andet sted der bør stilles krav er til bygningens fleksibilitet, sådan at en bygning over tid kan ændre funktion. Den mest bæredygtige bygning er den som kan blive stående altid.

Renovering og udnyttelse af allerede eksisterende lokaler er en anden ting der bør være i fokus fra kommunens side. Udnyttelse af allerede eksisterende strukturer og lokaler er den billigste og bedste både at spare C02 på.

Der kan spares på energien, på m2, på materialer og på ressourcer ved at bygge mindre nyt. Vi skal udnytte de mange m2 der allerede er i kommunen. Skolerne står eksempelvis ofte tomme om eftermiddagen og om aftenen og kunne fint udnyttes af foreninger på dette tidspunkt.

I den nye planstrategi for Hvidovre fremgår det, at der skal være fokus på større boliger, hvilket set i den grønne omstillings lys er forkert. Der bør vi derimod bo på mindre plads og tænke mere i fællesskaber, for at spare på energien og på pladsen.

Men hvis der virkelig skal laves større boliger, bør disse, hvis muligt laves ud fra den allerede eksisterende boligmasse i stedet for at bygge nyt. Eksempelvis ved at lægge de små boliger sammen til større.

NATUREN I HVIDOVRE

Naturen i Hvidovre har forholdsvis trange kår og vi skal passe på den der er. Vi kan derfor med fordel udnytte større tagarealer til at bygge på, som der også fint er tænkt på ved Frihedens Butikscenter.

Hvidovre Kommune kunne med fordel udnytte alle de grønne områder der er, store som små, til at plante træer og buske og lave mere vild natur, i stedet for de mange græsplæner. Dette vil fremme biodiversiteten, optage mere CO2, forbedre luftkvaliteten i byen og opsuge en stor del af den øgede vandmængde der vil komme.

OFFENTLIGE UDBUD:

Kommunen skal gå foran og stille krav til bæredygtighed i deres indkøbs- og udbudspolitik. Bæredygtighed bør vægte mindst ligeså højt som pris. Der skal kigges mere på totaløkonomien for et produkt snarere end indkøbsprisen - dette vil give en længere levetid, færre udskiftninger og et mindre forbrug. Ret ofte kan dette også medføre bedre kvalitet, længere levetid og mindre omkostninger til drift. Samt der ved indkøb skal kigges på et produkts livscyklus analyse - hvordan påvirker et bestemt produkt klimaet i hele dens levetid.

Dette skal gælde ved alle udbud og indkøb - både store og små. Et eksempel kan være ved indkøb af tøj til personale på hospitaler eller lign., hvor mere bæredygtigt tøj eksempelvis kan holde længere og skal vaskes mindre. Dette vil muligvis være dyrere i indkøb, men vil være billigere i drift, samt bedre for miljøet og klimaet.

TRANSPORT:

Det fremgår af budgetaftalen at der skal være elbiler i det offentlige, hvilket er en god start. Offentlig billisme udgør imidlertid en minimal del af udledningen fra transporten i Hvidovre. Langt den største del kommer fra privatbillisterne. Flere beboere i Hvidovre har 2 biler og dette også selvom de fleste højst sandsynligt bor ret tæt på deres arbejde.

Undersøgelser viser at 50 % af al trafik stammer fra folk der har under 10 km på arbejde og 30 % fra folk der har under 5 km på arbejde.

Hvidovre kommune bør derfor prøve at fremme at flere skifter fra bil til cyklen eller til offentlig transport.

Andre kommuner (såsom Roskilde kommune) har med stor succes eksempelvis lavet en låneordning med elcykler, hvor folk blev tilbudt at prøve en elcykel i en periode. Efter denne periode beholdt over halvdelen cyklen og solgte den ene bil.

Færre parkeringspladser og bedre forhold til cyklisterne, herunder bedre cykelstier er andre steder man kunne sætte ind. Flere folk på cykler er ikke kun godt for klimaet, men reducerer også støjen fra vejene og forbedrer sundheden generelt.

Hvidovre har hele to S-togs linjer og er på den måde godt forbundet med København og omegn. Desværre har Hvidovre Kommune ikke særlige gode forbindelser inden for kommunens grænser og det er enormt svært at komme fra nord til syd med offentlig transport. En buslinje imellem nord og syd i Hvidovre burde være det mindste tiltag Hvidovre Kommune kunne foretage sig, både for at binde byen bedre sammen, samt for at fremme brugen af den offentlige transport frem for bilen.

MAD:

Et af de steder hvor vi kan gøre mest i vores personlige forbrug er i vores madvaner. Vi spiser i Danmark for meget kød. Dette er ikke kun dårligt for klimaet men også for sundheden iht. sundhedsstyrelsen.

Vores madvaner er til gengæld også et sted hvor mange mennesker har svært ved at vide hvor de skal starte, hvis de gerne vil omlægge deres kost til mere grønt.

Kommunen kan komme dette i møde ved at indføre vegetardage i alle institutioner, samt indføre undervisning i vegetarmad i hjemkundskab på skolerne. Dette vil have flere fordele. Både unge og gamle får indblik i at mad også kan smage godt, selvom der ikke er kød i, det vil have en gavnlig virkning for klimaet og det vil påvirke folks sundhed at få mere grønt ind i deres hverdag.

For den almindelige borger kan der også tilbydes madkurser med fokus på gode vegetar retter.

UNDERVISNING OG BORGERINDDRAGELSE:

Det vigtigste for at fremme den grønne omstilling er at få alle med på den. Hvis det ikke bliver til et fælles projekt, vil det ikke virke.

Der bør derfor indføres mere undervisning omkring emnet i skolerne, eksempelvis ved at alle skoler har en fast klima-temauge eller et fast undervisningsforløb-/pensum omkring klimaet i forbindelse med faget naturfag. Eksempler på emner til brug i undervisningen kunne være: Hvad er klimaforandringer, de 17 verdensmål, hvordan påvirker klimaforandringerne verden og hvor kan man i sin hverdag gøre en forskel.

Også i børnehaver og vuggestuer kan børnene blive inddraget, eksempelvis ved affaldssortering, ved at plante træer og rydde op i naturen. Ved at inddrage børnene kan man indirekte påvirke deres forældre.

For at inddrage borgerne i Hvidovre kan der også tænkes i at lave workshops og foredrag, både med gode tips til dem der gerne vil ændre normale vaner og rutiner til en mere bæredygtig livsstil, samt til dem der har gode ideer og input som kommunen kunne drage fordel af.

Derudover bør der nedsættes en grøn tænketank og et udvalg som kan være med til at indføre og udtænke hvordan Hvidovre kan blive en grøn og klimaneutral Kommune Dette udvalg bør bestå af både politikere og, samt såkaldte almindelige borgere. Det vigtige er at alle føler de bliver hørt og inddraget.

FREMTIDEN:

Hvidovre kalder sig selv børnenes og familiernes by. Men hvad kan være vigtigere for vores børn end at vi kæmper for deres fremtid?

Ovenstående er sikkert kun et udpluk af de mange muligheder der er på kommunalt plan, som kan være med til at fremme den grønne omstilling.

En ting er dog sikkert, den grønne omstilling kan kun gå for langsomt. Hvidovre skal turde gå foran som en grøn og bæredygtig kommune og dette er noget vi alle skal være fælles om.

Af Charlotte Noer Helleberg - Radikale Venstre

menu
menu