- Hvidovre er skam en erhvervsvenlig kommune...

- Hvidovre er skam en erhvervsvenlig kommune...

Der er ting, der kan gøres bedre, men overordnet er Helle Adelborg ikke enig i Dansk Byggeri Hovedstadens udmelding om at Hvidovre har en ringe erhvervsvenlighed

Hvidovre Kommune har høj service og gode samarbejder med de lokale virksomheder, hævder borgmester Helle Adelborg og udfordrer dermed Dansk Byggeri Hovedstadens lokalformand Mads Raaschous udmelding om, at Hvidovre er den mindst erhvervsvenlige kommune.

- Her i sommervarmen skal man lægge ører til mange overraskende udsagn. Det seneste kom fra Dansk Byggeri Hovedstadens lokalformand, Mads Raaschou, som i sidste uges udgave af Hvidovre Avis påstod, at Hvidovre Kommune er blandt de kommuner, som er mindst erhvervsvenlig. Denne påstand vil jeg gerne udfordre, lægger Helle Adelborg ud.

Borgmesteren mener, at Hvidovre Kommune har et stærkt erhvervsliv med mange entreprenante og velfungerende virksomheder der tæller både iværksætterne, små- og mellemstore virksomheder samt store globale virksomheder.

Rådgivning og service

- Fra Hvidovre Kommunes side gør vi rigtig meget for at levere en høj erhvervsservice til vores virksomheder. Vi tilbyder rådgivning til virksomhederne af forskellig karakter, og vi har mange gode samarbejder med virksomhederne på tværs af brancher. Det kommer blandt andet til udtryk i forhold til vores skole-virksomhedssamarbejder, hvor vi sammen med erhvervslivet giver vores folkeskoleelever et indblik i, hvordan livet er på en arbejdsplads, lyder det fra Helle Adelborg.

Hun tilføjer, at den årlige virksomhedsmesse “Mød en virksomhed”, efter hendes mening er en unik mulighed for at virksomhederne kan møde kommende elever og medarbejdere.

- Når Dansk Byggeri kalder Hvidovre Kommune blandt de kommuner, som er mindst erhvervsvenlige, skyldes det, at Hvidovre Kommune i Dansk Byggeris egen årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner, ligger i den nederste tiendedel i lighed med mange andre hovedstadskommuner, siger borgmesteren.

Ny strategi på trapperne

Hun mener ikke, at placeringen stemmer overens med resultaterne af de “interne” tilfredshedsmålinger, som virksomhederne medvirker til.

- Et godt eksempel på vores erhvervsvenlighed er vores genbrugsplads på Avedøre Holme, som holder døgnåben netop af hensyn til de erhvervsdrivende, som ikke lige kan nå at komme af med deres affald indenfor normale åbningstider, påpeger Helle Adelborg og fortsætter:

- Et andet aktuelt eksempel på, at vi lytter til vores virksomheder er i arbejdet med kommunens kommende erhvervs- og vækststrategi, som vi netop nu er ved at lægge sidste hånd på. Her har vi inddraget virksomhederne og fået mange spændende inputs, som vi har taget med ind i strategien, så vi i fællesskab med erhvervslivet kan gøre Hvidovre Kommune til en endnu bedre erhvervskommune, siger hun.

Borgmesteren minder også Dansk Byggeri Hovedstaden om, at Hvidovre Kommune de sidste tre år har arbejdet intensivt på lanceringen og udviklingen af Holmene, hvor planerne er at skabe fremtidens erhvervsområde med plads til op imod 380 virksomheder og 12.000 medarbejdere.

- I selve anlægsfasen vil der tilmed oveni være masser af arbejde til Dansk Byggeris medlemmer. Så vi er altså erhvervsvenlige. Vi ved nemlig, at et godt erhvervsliv er med til at skabe en dynamisk by med arbejdspladser tæt på vores borgere. Men dermed ikke sagt, at vi ikke kan gøre ting bedre. Vi arbejder blandt andet vedholdende på at gøre byggesagsbehandlingstiden kortere og på at løse trængselsudfordringen på Avedøre Holme, slutter Helle Adelborg og understreger, at hun glæder sig til at tale med Dansk Byggeri, når de kommer til møde på Hvidovre Rådhus senere på sommeren.

red

Hvidovre Kommune har blandt andet et rigtig godt samarbejde med Erhvervsforum for virksomheder i Hvidovre.

Hvidovre Kommune har blandt andet et rigtig godt samarbejde med Erhvervsforum for virksomheder i Hvidovre.

menu
menu