Hvidovre gør mange gode ting, men…

Hvidovre gør mange gode ting, men…

Formand for Dansk Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou med svar på borgmester Helle Adelborgs kritik af Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed

Borgemester Helle Adelborg er utilfreds med, at Hvidovre er placeret som nummer 90 ud af 98 kommuner i Dansk Byggeris seneste analyse af, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er. Hun mener tværtimod, at kommunen er erhvervsvenlig.

Det er helt rigtigt, at Hvidovre har mange velfungerende virksomheder, og det er meget positivt, at kommunen tilbyder rådgivning og på flere områder samarbejder med de lokale virksomheder. Og jeg er meget glad for, at Hvidovre også satser på skole-virksomheds-samarbejde, der er med til at åbne flere skoleelevers øjne for erhvervsuddannelserne. Gode tiltag, som bestemt skal roses.

Når Dansk Byggeri tager temperaturen på kommunernes erhvervsvenlighed, ser vi på forskellige parametre og nøgletal som f.eks. ventetiden på en byggetilladelse, åbningstiden på genbrugspladserne og størrelsen på gebyrer og skatter. Faktorer som kan måles, og som kommunen har mulighed for at gøre noget ved. Her er døgnåbne genbrugspladser et af de områder, hvor Hvidovre henter pluspoint for at holde døgnåbent. Ligesom det også vil slå positivt ud i næste års analyse, hvis kommunens fokus på sagsbehandlingen af byggetilladelser ender med en kortere ventetid. Hvis kommunens skole-virksomheds-samarbejde giver flere unge lyst til at tage én erhvervsuddannelse, påvirker det også Hvidovres resultat positivt.

Hvidovre gør mange gode ting for de lokale virksomheder, men det ændrer ikke på, at kommunen f.eks. opkræver den maksimale dækningsafgift på 10 promille, ikke har vedtaget en politik om, at alle folkeskoleelever skal i erhvervspraktik og at kommunen ikke følger byggeriets juridiske aftalegrundlag AB18 - blot for at nævne et par ting.

I Dansk Byggeri Hovedstaden ser vi frem til mødet med borgmester Helle Adelborg senere på sommeren. Måske vi i fællesskab kan finde et par steder, hvor vi kan hjælpe hinanden med at gøre Hvidovre endnu mere erhvervsvenlig.

Af formand for Dansk Byggeri Hovedstaden,

Mads Raaschou

menu
menu