HVIDOVRE HOSPITAL BLIVER ALLIGEVEL IKKE FULDT MODERNISRET

HVIDOVRE HOSPITAL
BLIVER ALLIGEVEL IKKE
FULDT MODERNISRET

Vi får næppe de samme moderne hospitalsforhold som nord for København, skriver tidl. regionsmdlem VAGN MAJLAND(A):

Ingen der er kommet forbi Hvidovre Hospital på det seneste, er i tvivl om at noget stort er i gang. Det viser sig nu at byggeriet bliver lidt forsinket, hvilket ikke giver anledning til bekymring. Derimod er der planer om, at en del af de mange 4-sengs stuer alligevel ikke skal bygges om til moderne enestuer.

På regionsrådets møde den 17. december 2019 skal der aflægges statusrapport vedrørende byggeriet. Heraf fremgår det at man, på grund af problemer med de støbte betondæk, bliver nødt til at forsinke byggeriet nogle måneder. Ibrugtagning af den nye bygning er nu sat til begyndelsen af 2022.

Desværre medfører problemerne med byggeriet større udgifter, som det ser ud til skal gå ud over borgerne i Hvidovre. Da de mange hospitalsbyggerier blev iværksat, var der enighed om moderne enestuer til alle og det blev endda præciseret, at det selvfølgelig også gælder hospitaler på Vestegnen.

Vil nok spare penge?

I redegørelsen er det angivet, at de sengestuer, der ikke moderniseres, fremover kun vil blive brugt som 1- og 2-sengs stuer. Men lur mig om ikke nogen friske regnedrenge senere kan argumentere for, at man med 3- og 4-sengs stuer kan spare en masse penge. Under alle omstændigheder må borgerne i Hvidovre stadig leve med sengestuer, der efterhånden har været flittigt brugt i 44 år.

Det viser bare at der var god grund til mine bekymringer da jeg i forbindelse med byggeriets start søgte at få en holdbar garanti for, at vi her på Vestegnen skulle have de samme moderne hospitalsforhold, som man får nord for København.

Der er ingen tvivl om at patientoplevelsen vil blive en anden på Hvidovre Hospital end på Nordsjællands nye hospital. Og det var netop det vi aftalte skulle undgås.

Med venlig hilsen

Vagn Majland

Svendebjergvej 37

menu
menu