Hvidovre Kommune fremrykker betalinger til erhvervsdrivende

Hvidovre Kommune fremrykker betalinger til erhvervsdrivende

Hvidovre Kommune sætter ind med egen ekstraordinær indsats for at hjælpe erhvervslivet

Den ekstraordinære situation, som hele Danmark befinder sig i som følge af corunavirus, gør ondt på rigtig mange virksomheder. Hvidovre Kommune fremrykker derfor med øjeblikkelig virkning betalingerne til leverandører. Samtidig forsøger Hvidovre Kommune, så vidt det er muligt, at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsarbejder for at modvirke det aktivitetsfald, vi ser som følge af coronakrisen.

Hvidovre Kommune har derfor besluttet at iværksætte en række tiltag, der kan være med til at afbøde konsekvenserne for erhvervslivet.

Frivillig ordning

Først og fremmest ændrer Hvidovre Kommune betalingsbetingelserne for de leverandører, der ønsker det – der er således tale om en frivillig ordning.

Konkret betyder det, at betalingen til virksomheder, der har udført arbejde for Hvidovre Kommune eller leveret varer til kommunen, som udgangspunkt vil komme frem til modtageren to bankdage efter Hvidovre Kommune har godkendt fakturaen.

- Den her ekstraordinære situation har på ganske kort tid bremset rigtig meget aktivitet i vores samfund. Det går ud over mange virksomheder, og derfor tager vi som kommune en række initiativer, der kan hjælpe erhvervslivet og forhåbentlig være med til at mindske de konsekvenser, som coronavirus er årsag til. Det er vigtigt for os som kommune, at vores virksomheder kommer igennem krisen uden for store omkostninger, da de er en vigtig del af kommunen – ikke mindst i form af de mange arbejdspladser de skaber, siger borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg.

Foruden de ændrede betalingsbetingelser forsøger Hvidovre Kommune også at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsarbejder for at modvirke det aktivitetsfald, der ses som følge af coronakrisen. Detaljerne omkring dette bliver meldt ud hurtigst muligt, lyder det fra Hvidovre Kommune.

De leverandører, der ønsker at få fremrykket betaling, kan kontakte Hvidovre Kommune på oea@hvidovre.dk. Ved henvendelsen skal oplyses, firmanavn, cvr-nummer, e-mail til brug ved information samt kontaktperson og telefonnummer.

På hvidovre.dk kan man desuden få flere oplysninger om de nye retningslinjer for betalinger.

red

menu
menu